Factfulness

Utmaningar i krisens spår

Lika snabbt som coronakrisen har vänt upp och ned på människors rutiner och beteendemönster så har företag rivit upp budgetar och omprövat sina affärsplaner. Chief Executive Group har i en global undersökning bland amerikanska och europeiska vd:ar frågat vad de tror är de största businessutmaningarna framöver. (Varje svarande fick lämna två svar.)

Publicerat 23.10.2020