Ekonomi

Så gör du ett bra generationsskifte i familjeföretaget

Sandra Svanström, affärsjurist på Nordea Private Banking, ger några tips på vägen för att få en fin övergång till nästa generations ägare.

Ibland hör man att det kan uppstå konflikter vid ett generationsskifte, stämmer det?

– Familjeföretagens ägare och deras barn har ofta en väldigt stark känslomässig koppling till företaget. För många ägarfamiljer går familjen, företaget och ägandet ihop, och man har ibland svårt att särskilja de olika rollerna. Detta kan skapa vissa konflikter – speciellt om man inte kommunicerar med varandra. Sedan tror jag att det handlar mycket om underliggande förväntningar som skapar spänningar, och som det är svårt att hitta rätt läge att prata om.

Vad kan det handla om för förväntningar eller farhågor?

– Frågor som ”Vill mina barn ta över företaget?” och ”Vad händer om endast ett av barnen vill ta över, hur kompenserar jag de övriga så att alla blir nöjda?” är exempel på det som föräldrarna vanligen funderar över. Barnen i sin tur är kanske mer inne på om de kommer att kunna leva upp till föräldrarnas förväntningar på hur företaget ska drivas vidare, och med god lönsamhet. Den yngre generationen behöver även fundera över vilken roll de själva vill ta i företaget och om de har rätt kompetens för det eller vad som krävs för att nå dit.

Var ska man börja för att generationsskiftet ska bli smidigt?

– Våga prata med varandra! Det är inte ovanligt att man inom familjen har olika syn i viktiga frågor. Vänta därför inte för länge med att börja diskutera möjligheten att genomföra ett skifte inom familjen. Exempel på frågeställningar att ta upp kan vara: Vilka vill vara fortsatt delaktiga i företaget? Vad har ni för förväntningar på företaget och varandra? Har ni en gemensam syn om hur verksamheten ska drivas framåt? Hur ser ni på ägarrollen?

– Förutom de mer personliga frågeställningarna finns också ett antal konkreta beslut som måste fattas innan generationsskiftet. Exempelvis hur aktiva ägarna bör vara i företaget, vilka roller olika familjemedlemmar ska ha och hur samspelet ska ske mellan styrelse och VD.

Sandra Svanström

Bor: Bromma.

Gör: Affärsjurist i Nordea Private Banking.

Bakgrund: Skattejurist på Deloitte Sverige, Deloitte UK och EY.

Fritid: Umgås med vänner och familj. Vi reser mycket och passar gärna på att utöva någon sportaktivitet på resorna – från maraton till skidor.

Dold talang: Pratar lite mandarin (kinesiska) då jag bott i Kina en kort tid.

När man vet mer om familjemedlemmarnas inställning, vad blir nästa steg?

– För att kunna driva företaget vidare inom familjen är det viktigt att de framtida ägarna tillsammans enas om en gemensam vision för företaget och hur man ska nå dit. Som nämnts måste man också fastställa vilka roller alla ska ha framöver och vad som förväntas av dem. Man måste också hitta ett bra sätt att organisera det framtida samägandet.

– Försök att sätta upp någon typ av tidsplan för skiftet. Detta tror jag att vissa har svårt med, att fastställa en tidpunkt för när själva skiftet de facto ska ske. Men det finns bara fördelar med att ha en grov tidsplan som familjen kan följa upp löpande. Risken är annars att diskussionen kommer upp för sent, kanske när någon inom familjen har gått bort. Vill ni exempelvis att skiftet ska genomföras inom ett par år eller är det en mer långsiktig plan? Diskutera och skriv ner vad ni kommer överens om.

Vilka juridiska dokument bör man se över före skiftet?

– Givetvis är även de mer tekniska delarna viktiga att få på plats. Där har vi exempelvis aktieägaravtalet som reglerar förhållandet mellan ägarna, men också ägardirektivet som jag generellt sätt tycker att det talas för lite om. Ägardirektivet sammanfattar ägarnas gemensamma mål med företaget, man kan säga att det fungerar som ett styrdokument för ägarna men också styrelsen och ledningen. Det är också viktigt att se över sina familjerättsliga handlingar.

Finns det någon fråga som brukar vara extra känslig?

– Rättvisa upplevs ofta som en stor utmaning vid skifte inom familjen. Oftast sker ett skifte genom en gåva, eller till ett pris som kanske understiger marknadsvärdet. Frågan uppkommer då vad den aktuella gåvan alternativt köpet faktiskt är värt. Känslan av rättvisa är ju subjektiv, och det är därför viktigt att alla får vara med i diskussionen om hur värderingen av företaget ser ut. Här ingår även hur kompensation till de som inte övertar företaget kan hanteras, samt en eventuell fördelning av andra tillgångar inom familjen.

Kan jag få hjälp av banken med generationsskiftet?

– Absolut. Ta upp diskussionen med din rådgivare i Private Banking, som också kan sätta dig i kontakt med mig eller någon annan av oss jurister.

Text: Karin Aase Foto: Erica Papagiannopoulou

Publicerat 31.01.2020