Kultur

Pandemin slår mot demokratin

Det går inte jättebra för demokratin just nu. Pandemin som sveper över världen gör inte bara människor sjuka. Den angriper indirekt också världens demokratier.

Detta konstateras i den senaste utgåvan av Democracy Index från The Economist Intelligence Unit (EIU). Undersökningen görs årligen och bedömer demokratins tillstånd i 167 länder baserat på fem kriterier*. Av undersökningen framgår att bara 8,4 procent av jordens befolkning lever i fullt demokratiskt utvecklade länder medan en tredjedel av alla människor lever i auktoritära regimer.

Av 167 länder är det bara 23 som kan anses vara fullt utvecklade demokratier.

57 länder är auktoritära. Sämst ställt är det i Mellanöstern och Nordafrika. Där anses bara Israel och Tunisien kvala in som demokratier, om än inte fullt utvecklade.

I Norden kan vi glädja oss över att vi lever i den mest demokratiska delen av världen. Samtliga nordiska länder finns med bland topp 7.

Den globala snittpoängen i årets undersökning stannade på 5,37 av 10 möjliga. Det är det lägsta snittet sedan demokratiindexet infördes 2006.

Förklaringen till detta är alla inskränkningar i medborgerliga rättigheter och friheter som har gjorts för att motverka pandemins framfart. Något som har resulterat i poängtapp i majoriteten av de 167 länderna. Detta trots att inskränkningar av den personliga friheten verkar ha accepterats av befolkningen på de allra flesta håll, åtminstone tillfälligt.

Som en följd av detta ledde exempelvis Frankrikes ”lockdowns” och nationella utegångsförbud till en liten men ändå signifikant minskning av den totala poängskörden och landet rasade ned till kategorin "bristfällig demokrati".

Det kan tyckas aningen motsägelsefullt men samtidigt som demokratin urholkades i vissa regioner och länder så blomstrade den på andra platser. När det amerikanska presidentvalet avgjordes i november var valdeltagandet det högsta på 120 år. USA fick följaktligen sina bästa poäng i kriteriet för politiskt deltagande sedan indexet startades. Däremot sjönk folkets förtroende för den demokratiska processen på grund av Donald Trumps upprepade påståenden om valfusk.

Detta resulterade i att USA även 2020 sammanlagt stämplades som en ”bristfällig demokrati”.

Men det fanns även ljuspunkter i världen. Årets raket på den demokratiska stjärnhimlen blev Taiwan som uppgraderades till "full demokrati" efter att ha klivit upp 20 placeringar i den globala rankningen, från plats 31 till 11.

Världens 20 mest demokratiska länder

Norge: 9.81

Island: 9.37

Sverige: 9.26

Nya Zealand: 9.25

Kanada: 9.25

Finland: 9.20

Danmark: 9.15

Irland: 9.05

Australien: 8.96

Holland: 8.96

Taiwan: 8.94

Schweiz: 8.83

Luxemburg: 8.68

Tyskland: 8.67

Uruguay: 8.61

Storbritannien: 8.54

Chile: 8.28

Österrike: 8.16

Costa Rica: 8.16

Mauritius: 8.14

…och de 5 minst demokratiska

Chad: 1.55

Syrien: 1.43

Centralafrikanska Republiken: 1.32

Kongo: 1.13

Nordkorea: 1.08

* Kriterierna som bedöms är: Valprocess och pluralism, regeringens funktion, politiskt deltagande, demokratisk politisk kultur och medborgerliga friheter.

Publicerat 02.03.2021