Innovation

Affärer i molnet

På en enda vecka i mars 2020 växte Microsofts molntjänster med 775 procent. Microsofts vd Satya Nadella konstaterade att den globala pandemin resulterat i att ”två års digitalisering skedde på två månader”.

När Amazons grundare Jeff Bezos nyligen passerade Warren Buffet på listan över världens mest förmögna personer så berodde lyftet på inte på näthandeln utan på Amazon Web Services (AWS). AWS omsatte över 120 miljarder kronor 2020 – och företaget växer med nästan 50 procent per år.

AWS är den marknadsledande bjässen inom molntjänster. Företaget grundades för att Amazon behövde snabbare svarstider och mer effektiva lösningar än de som fanns tillgängliga i början av 2000-talet. Sedan 2006 är lösningarna tillgängliga även för externa kunder. Och framtidsutsikterna är strålande:

– Vi är bara i början av storföretagens och myndigheternas molnanvändande, har bolagets vd Andy Jassy sagt.

I dag är det en hård konkurrens mellan Google, Microsoft, Oracle och en rad andra på att matcha AWS erbjudande.

Det är en marknad som kommer att omsätta biljontals dollar.

Då företag kommer att äga sina egna datacenter i framtiden. Eftersom alla kommer att flytta in i molnet finns det gott om utrymme att växa när allt – verkligen allt! – ska kopplas upp mot molnen – fartyg, bilar, flygplan, hushållsapparater … Alltså det man kallar Internet of things.

Antalet uppkopplade prylar har fullkomligt exploderat. Och utvecklingen är fortfarande bara i sin linda, menar Andy Jassy.

– Bolag som Scania har 250 000 uppkopplade fordon som skickar realtidsinfo om var fordonen befinner sig och vilka som ska in på service. John Deere samlar information som skickas tillbaka till lantbrukarna om var och när de ska plantera. Vi kommer att ha uppkopplade oljefält, fartyg, bilar, flygplan. Det handlar om miljoner, miljarder, enheter som samlar in data och är uppkopplade mot molnet.

10 saker du bör veta om molntjänsterna

1. Första gången begreppet cloud computing nämns är i ett dokument från Compaq 1996. Tio år senare, 2006, plockades det upp av Amazon Web Services, i samband med lanseringen av Elastic Compute Cloud.

2. Vad är molnet? När vi pratar om molntjänster kan det handla om: A) Det privata molnet, där man hanterar egen data på egna servrar. B) Det hybrida molnet, där viss data hanteras privat medan annan data läggs ut i det publika molnet. C) Det publika molnet, där ren dator- och lagringskapacitet köps in från något av molnföretagen.

3. När Google nyligen, för första gången, rapporterade sitt rörelseresultat för molnverksamheten så visade det på en förlust på 47 miljarder kronor – på en försäljning om 110 miljarder kronor för helåret 2020. Den astronomiska förlusten beror på att man investerar enormt i försäljningskapacitet – verksamheten är i kraftig tillväxt.

4. Hur säkert är det att använda molntjänster? De flesta molnleverantörer följer extremt höga säkerhetsstandarder. Men det är ändå mer risk än vissa företag är villiga att tolerera. Dock är det, enligt en undersökning utförd av det amerikanska säkerhetsföretaget Coalfire, avsevärt mindre sannolikt att molntjänster råkar ut för dataläckor än att företag av motsvarande storlek drabbas av intrång. Sannolikheten är bara hälften så stor.  Coalfire utförde i en simulerad miljö 800 penetrationstester mot kundföretagens nätverk. 19 procent av de sårbarheter som Coalfire stötte på hos molnleverantörerna föll inom kategorin för hög risk, jämfört med 35 procent hos företag med egna datacenter.  Slutsatsen blev att molntjänsternas säkerhet har förbättrats de senaste åren.

5. Bara 44 procent av internetanvändarna känner sig trygga med att lagra personlig information och fotografier i molntjänster. En fjärdedel säger sig vara otrygga. De yngre är i betydligt högre utsträckning mer trygga, enligt rapporten Svenskarna och Internet (2019)

6. Forrester Research tror att den globala offentliga molnmarknaden kommer att växa med 35 procent till 120 miljarder dollar i år.

7. Någon gång under 2022 kommer molnplattformen Azure att passera all Office-försäljning i omsättning och bli Microsofts största intäktskälla. Det tror analytikern Brent Bracelin på investmentbanken Piper Sandler. Får han rätt? I så fall skulle det vara en milstolpe som understryker framgången i Microsofts strategi: Att gå från egen mjukvara till molnbaserade tjänster, som blev följden av att Satya Nadella tog över som vd 2014.

8. Sista kvartalet 2020 omsatte molnmarknaden 39,9 miljarder dollar – en ökning med 10 miljarder jämfört med motsvarande period 2019. Så stor ökning har marknaden aldrig haft tidigare. Procentuellt är ökningen 32 procent, enligt analysföretaget Canalys. Ökningen beror på distansarbete, undervisning via nätet, streaming, datorspel och collaboration.

9. Amazon Web Services är det största företaget på molnmarknaden med en marknadsandel på 31 procent och en tillväxt på 28 procent. Microsofts Azure är tvåa med 20 procent av marknaden och 50 procents tillväxt. Alibaba kommer att ta tredjeplatsen när det gäller intäkter globalt.

10. Den globala marknaden för molntjänster förväntas enligt MarketsandMarkets växa från 371,4 miljarder dollar 2020 till 832 miljarder år 2025, med en sammansatt årlig tillväxttakt på 17,5 procent under prognosperioden.

Publicerat 01.03.2021