Ekonomi

Därför leder ökad mångfald till högre lönsamhet

Bild: Shutterstock

Fler perspektiv, nya tankesätt, spännande infallsvinklar. Och bättre lösningar. Därför är ökad mångfald i ledningsgruppen – när det gäller kön, ålder, bakgrund och etnicitet – en fråga framför allt om lönsamhet.

Henrik Engstam Phalén, chefsrekryterare och vd på Brightmill, citerar flera stora undersökningar när han förklarar varför en ökad diversifiering inte bara är politiskt korrekt utan också en stor vinst.

Nordea har analyserat utvecklingen av 11 000 bolag globalt mellan åren 2009 och 2017. Rapporten visade att bolag som under perioden hade en kvinnlig vd eller styrelseordförande hade en årlig avkastning på 25 procent. Det är mer än dubbelt så mycket som MSCI World Index som under samma period var 11 procent.

• En undersökning publicerad i Harvard Business Review visar sambandet mellan antalet kvinnor bland de högsta cheferna och lönsamheten i börsnoterade företag. Underlaget är gediget: 22 000 företag i 91 länder. Företag som gick från noll kvinnlig representation till en andel om 30 procent, ökade sin nettomarginal med en procentenhet. Enligt studien motsvarar det en ökning i lönsamhet med 15 procent.

McKinsey har också undersökt mångfaldens effekter. Företag som placerar sig högt vad gäller mångfald har 35 % större sannolikhet att ha en avkastning som ligger över medianen för branschen.

En homogen grupp kanske är mer harmonisk men en blandad skara chefer är både roligare och, framför allt, lönsammare.

Publicerat 03.08.2020