Ekonomi

Ut i fall att

Private Bankings jurist Sarah Mingert om varför en framtidsfullmakt är ett smidigt sätt att undvika problem på ålderns höst – för dig och dina anhöriga.

Sarah Mingert. Familjerättsjurist på Nordea Private Banking

Vad är en framtidsfullmakt?

– Det är en fullmakt som börjar gälla när du inte längre kan tillvarata dina egna intressen. Du kanske blir sjuk, dement eller bara gammal och orkeslös. Då kan du ha nytta av en framtidsfullmakt, där du sedan tidigare bestämt vem som ska träda in och ta hand om dina personliga och ekonomiska ärenden. Lagen är ganska ny, den tillkom för två år sedan som resultatet av en EU-konvention som syftade till att stärka den enskildes självbestämmande. I många fall ersätter framtidsfullmakten systemet med en god man som utses av kommunens Överförmyndare. Med framtidsfullmakten blir hanteringen rakare och mindre krånglig.

Vad är den stora skillnaden mellan en god man och en tagare av en framtidsfullmakt?

– Framtidsfullmakten ger ett betydligt större handlingsutrymme i förvaltningen av kapital, fastighet och annan egendom. Den kan ge rätt till investeringar och försäljningar utan att Överförmyndaren blandas in. Den kan också begränsas.

Sarah Mingert

Titel: Familjerättsjurist på Nordea Private Banking.

Utbildning: Juristlinjen vid Stockholms universitet.

Vem kan jag ge en framtidsfullmakt?

– I princip vem som helst som du känner förtroende för, men det absolut vanligaste är att makar eller sambor ger varandra fullmaktsuppdraget i första hand och sina vuxna barn i andra hand. Har du fler barn kan du ge framtidsfullmakten till ett eller två barn och utse de andra till granskare.

Men hålls Överförmyndaren och andra myndigheter helt utanför när det finns en framtidsfullmakt?

– Nej. Om det uppstår en situation där någon eller några anser att fullmaktstagaren inte sköter sitt uppdrag eller missbrukar förtroendet kan detta anmälas till Överförmyndaren som då kan gå in och granska fullmaktstagaren. Det finns flera skyddsmekanismer.

Har du själv en framtidsfullmakt?

– Nej, det har jag faktiskt inte. Jag känner mig fortfarande ung och frisk.

När ska jag upprätta en framtidsfullmakt?

– Om du vill vara riktigt tryggad så finns det egentligen ingen anledning att vänta, i synnerhet inte om det finns ärftliga sjukdomar eller demens inom familjen. Men det vanligaste är att våra kunder skaffar en framtidsfullmakt när de är sextioårsåldern och börjar funderar på livet efter pensionen. Generellt sett tycker jag att det kan vara bra att formulera en framtidsfullmakt i samband med att du upprättar ett testamente. Ett testamente fungerar ju som en försäkring och framtidsfullmakten är ett tillägg till den försäkringen.

Bör alla ha en framtidsfullmakt?

– Det är ytterst sällan som jag föreslår framtidsfullmakt till personer under sextio. Jag minns att de första kunderna jag hjälpte med en framtidsfullmakt hade erfarenhet av en dement släkting. De visste hur krångligt det är med god man, överförmyndare och läkarintyg. De ville inte hamna där själva. Den stora fördelen med framtidsfullmakt är att jag som fullmaktsgivare kan specificera väldigt tydligt vad den ska omfatta och inte omfatta.

Är det krångligt att upprätta en framtidsfullmakt?

– Nej, det tycker jag inte. Det är inget omfattande dokument och det finns mallar som är ganska bra. Det brukar gå ganska fort när vi hjälper våra kunder. Till skillnad från ett testamente så behöver fullmaktsgivaren inte lika mycket juridisk kunskap för att kunna ta ställning till innehållet, vilket gör vårt jobb lite enklare. Det ska alltid vara fullmaktsgivarens intressen som står i fokus.

Publicerat 16.09.2019