Hållbarhet

Svensk uppfinning sänker utsläppen

En molekyl som minskar kossors metanhaltiga rapar och pruttar – det är affärsidén som ska få Agteria Biotech att flyga.

Kossor utomhus
Ovetande miljöbovar. Metanet i kornas fisar och rapar är betydligt mer skadligt för klimatet än koldioxid.

När Norrsken Launcher nyligen gick in i helt nystartade Agteria Biotech med 16 miljoner kronor, sa medgrundaren Erik Engellau-Nilsson att ”Jag har under mina sju år på Norrsken inte sett något som har samma realistiska möjlighet att minska de totala globala växthusgaserna med 1 procent.”

Det är inga små ord. Så vad är det då som fått investeraren att ta till sådana stora ord? Svar: ko-fisar och ko-rapar.

– Jag ville göra något åt klimatförändringarna. Då såg jag att metan var 80 gånger värre än koldioxid och att den största metanutsläpparen var kor som rapar och pruttar. Det här är ju helt sjukt, tänkte jag, säger Martin Blomberg, en av de två grundarna till Agteria Biotech.

Martin Blomberg
Martin Blomberg pluggar bioteknik, och det var i labbet på KTH han tog fram molekylen som nu är Agteria Biotechs huvudprodukt.

Så han gick in i labbet på KTH, där han pluggar bioteknik, och försökte göra något åt saken.

– Jag tar fram nya molekyler helt enkelt. Sedan testar jag dem i labbet och ser vilken metanreduktion de har. Vi kunde se en metanreduktion på mellan 92 och 99 procents reduktion redan i låga doser. Det var rätt sjukt att se.

Vad Martin Blomberg och hans kollega Tommi Remonen har skapat, är alltså ett ämne som får kornas metanutsläpp – raparna och fisarna – att minska drastiskt.

Diptyk Tommi Remonen och kossor
Medgrundaren Tommi Remonen arbetar nu för fullt för att Agteria Biotechs produkt ska kunna komma ut på marknaden så snart patentet är godkänt.

–  Det ser ut som ett salt och en ko behöver bara få i sig ett gram per dag för att det ska ge full effekt. För att det ska bli enklare för bönderna, inriktar vi oss på foderföretagen. Det blir ingen skillnad i böndernas arbete, korna kommer inte märka någonting – förutom att de rapar och fiser mindre metan.

Potentialen är enorm, speciellt med tanke på att stora livsmedelskedjor som Nestlé, Arla och Danish Crown har lovat att minska sina utsläpp av växthusgaser med upp till 50 procent innan 2030.

– Det är bråttom för dem, de måste hitta alternativ. Metan står för ungefär 44 procent av deras växthusgasutsläpp. Vi kan hjälpa dem att uppnå sina mål på ett billigt och skalbart sätt. Vi har redan letter of intent med stora europeiska kött- och mjölkföretag och vi diskuterar med världens största företag i samma bransch. Det finns verkligen en global efterfrågan.

Kossor som äter i en ladugård
Kor behöver bara ett gram per dag av Agteria Biotechs saltliknande ämne för att mängden metan ska minska avsevärt.

Metan

En luktfri och färglös gas som har beteckningen CH4.

Kallas även sumpgas eller gruvgas.

Metan är den växthusgas som efter koldioxid står för det näst största bidraget till den globala uppvärmningen.

Upptäcktes och isolerades av Alessandro Volta på 1770-talet.

Under de senaste 200 åren har halten av metan i atmosfären fördubblats.

En ansökan om patent på molekylen är inlämnad. Därför kan han inte berätta exakt vad den består av eller hur den ska produceras. Men verksamheten sitter inte still och väntar på att patentet ska godkännas – långt ifrån.

– Vår vision är att avkarbonisera hela jordbrukssektorn. Tänk bara på hur mycket fokus det har varit på att energibranschen ska ställa om till grön el. Nu är det dags för jordbruket. Där kan vi vara i framkant och faktiskt hjälpa till. Vi vill vara på böndernas sida – de är ju jätteberoende av klimatet.

Var är ni om tio år?

– Eftersom produkten är så skalbar och billig har vi nått ut till flera miljoner kossor. Vårt mål är att reducera 1 procent av världens alla växthusgasutsläpp innan 2035. Det är faktiskt görbart vilket är riktigt spännande.

Publicerat 22.05.2024