Hållbarhet

Handels satsar på lycka

De har inrättat världens första professur i lycka och tänker bli bäst på forskning som rör välmående och ett gott liv – och dess vinster för människor och samhällen. Handelshögskolan i Stockholm har startat ett center för välmående, välfärd och lycka med rockstjärneekonomen Micael Dahlen som forskningsledare.

Micael Dahlen
Vad är egentligen lycka? Handelshögskolan i Stockholm har startat ett center som ska forska kring just det under ledning av ekonomen och professorn Micael Dahlen. Foto: Peter Cederling / Volante

– Att tjäna pengar för att må bra senare är en ekvation som inte går ihop och leder till att många blir utbrända och mår dåligt, berättade Micael Dahlen nyligen i en intervju i Dagens industri.

– Målet ska vara att folk går till jobbet för att må bättre och fylls på med energi, den förändringen går att göra.

Vi tog kontakt med Dahlens parhäst Fredrik Lange, forskare och verksamhetsledare för det nya lyckocentret, för att ta reda på mer.

Hur kom ni på idén att skapa ett forskningscenter med fokus på lycka?

– Vi vill förstå mer om hur lycka och välmående samspelar med ekonomi och samhället i stort och kan bidra till välfärd. Vi är övertygade om att individer, företag och samhället vinner på att vi satsar på de här frågorna. Vår utgångspunkt är den forskning som redan existerar, som lyfter fram sambandet mellan självupplevd lycka och ökad livslängd, färre sjukdomar med mera.

Micael Dahlen
Lycka betyder olika saker för människor, företag och organisationer – något lyckoforskare vid Handelshögskolan nu ska fördjupa sig i. Chef för det nya lyckocentret är professor Micael Dahlen. Foto: Studio Emma Svensson / Volante.

Vad hoppas ni uppnå?

– Massor. Vi vill bidra till att individer ser möjligheter till ett gott liv och att organisationer förstår hur de kan påverka lycka och välmående. För att åstadkomma det behöver vi forska om de här frågorna, medverka i högskoleutbildningar inom ekonomi och nå ut med viktig kunskap till beslutsfattare. En viktig del för oss blir att bidra med insikter om de här frågorna till våra ekonomistudenter på Handelshögskolan i Stockholm. Det kommer förhoppningsvis leda till att de kan förstå vad som leder till välmående hos dem själva och inom de organisationer de arbetar i efter examen.

Fredrik Lange

Fredrik Lange, forskare och verksamhetsledare vid Handelshögskolans nya center för välmående, välfärd och lycka, definierar lycka som känslan när något han väntat länge på eller drömt om till sist infrias.

Ekonomutbildningar brukar handla om vinstmaximering – hur ser ni på kopplingen mellan lycka och pengar? 

– Det finns inte någon motsättning mellan medarbetares lycka och välmående på arbetsplatsen och företagets lönsamhet. Forskning visar snarare att det är bra för företag att investera i medarbetares lycka och välmående. Mer intressant är sambandet mellan lycka och pengar på individnivå där vi anar att kopplingarna är mer komplexa, mångfacetterade och beroende av individ och situation.

Vilka fokusområden kommer det finnas i forskningen?

– Centret kommer att ägna sig åt områdena lycka, välmående och välfärd och hur det hänger ihop på individnivå och företagsnivå. Det blir lite olika perspektiv beroende på vilka aktörer vi undersöker.

– Forskningen kommer å ena sidan att handla om förutsättningarna för ett gott liv: Hur vi kan få så hög livskvalitet som möjligt och få ut det mesta av våra liv både mentalt och fysiskt? Vad får olika människor att må bra och vilka effekter får det? Det kan handla om hur vi använder vår tid, hur vi arbetar och vad som motiverar oss. Men forskningen ska också titta närmare på vad som bidrar till en god ekonomi: Hur bidrar företag och samhällen till människors välfärd? Vad är egentligen välfärd, och vilken effekt får olika samhällsinsatser, prioriteringar och sätt att organisera företag?

Micael Dahlen
Glad i dag. Författaren, ekonomen och föreläsaren Micael Dahlen kan numera titulera sig professor i lycka – världens första – vid Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Studio Emma Svensson / Volante.

Vad har ni fått för respons?

– Den har varit enorm. Journalister har uppmärksammat satsningen och det skrivs mycket. Därutöver är det många i samhället som hör av sig direkt till oss med förslag och idéer. Många vill samarbeta kring de här frågorna vilket är fantastiskt. Kunskapsområdena behöver många idéer från olika hål för att växa.

När är du själv som mest lycklig?

– Bra fråga. För mig hänger lycka ihop med insatsen innan eller väntetiden inför... När något jag sett fram emot, hoppats på, drömt om eller kämpat för till sist infrias är det en lyckokänsla som är oslagbar. Det absolut bästa är när lyckokänslan delas med andra på en arbetsplats, i ett team eller i en familj och blir en del av gemensamma minnen.

Publicerat 31.10.2023