Ekonomi

Flytta utomlands? Städa portföljen först!

Inför en utlandsflytt är det mycket att tänka på. Jobb, skolor, bostad, packning, flyttstädning… Även investeringsportföljen bör ses över i god tid. Martin Almegård på Private Banking berättar varför det är viktigt – och hur Private Banking kan hjälpa till.

Martin Almegård
Det är lätt att förbise de ekonomiska konsekvenserna av en utlandsflytt – men det är viktigt att veta vad som gäller.

Det kan finnas många skäl till att man vill flytta utomlands under en period. Etablering av en utländsk filial i egna företaget, tillfälligt uppdrag inom EU, ett projekt på tyska huvudkontoret, proffskontrakt som fotbollsspelare eller att man som pensionär vill bo en längre period i det franska fritidshuset. Oavsett skäl brukar det snabbt uppstå behov av finansiell rådgivning.

Det är nu man har nytta av Private Bankings Cross Border-tjänst. Här arbetar rådgivaren Martin Almegård och han är van vid att ingen dag är den andra lik.  

Vad kan Private Banking hjälpa utlandskunder med?

– Vi stöttar kunderna både före, under och efter en utlandsflytt. Det handlar främst om finansiella ärenden som rådgivning, försäkringslösningar, skatteinformation och valutafrågor. Merparten av mina kunder bor i Europa och Asien och de flesta av dem har en tillfällig utlandstjänst eller ett kontrakt.

Hur hittar kunderna till dig?
När en rådgivare i Private Banking får veta att en kund ska flytta utomlands blir jag kontaktad. Så länge man sedan bor utomlands är jag kundens rådgivare och när kunden kommer hem igen byter vi tillbaka.

Vilken är den vanligaste frågan du får vid första kontakten?

– ”Hur lång tid tar det?” Då menar man alltså att förbereda flytten rent finansiellt. Här brukar jag svara: Längre tid än du tror…

Och de ovanligaste frågorna du fått?

– Alla andra frågor! Det finns mycket att gå igenom och lösningarna blir olika beroende på kundens nuvarande ekonomiska situation, vad man har i portföljen och vart flytten går. Så det är nya frågeställningar varje gång. Men jag brukar lösa det mesta tillsammans med våra duktiga jurister i Private Banking, så man ska inte vara rädd att fråga.  

Martin Almegård
Ingen fråga är för stor, liten eller konstig. När det gäller cross border-frågor kan det mest hända, berättar Martin Almegård.

Finns det några speciella krav för att få vara utlandskund?

– Ja, Cross Border-servicen är enbart till för Private Bankingkunder som flyttar utomlands under en begränsad tid och det ska finnas en stark koppling till Sverige eller Norden.  

Om vi återgår till förberedelserna, vad ska man tänka på?

– Som rådgivare pratar jag nu enbart om finansiella förberedelser och här gäller det att börja i god tid med att se över sin värdepappersportfölj. Det kan finnas placeringar som du inte bör eller får ha kvar, och värdepapper som kan innebära att du kommer att beskattas annorlunda.

Vilken sorts avancerade värdepapper menar du nu?

– Jag pratar om helt vanliga aktier som handlas på Stockholmsbörsen. Som ABB, det är ju registrerat i Schweiz. AstraZeneca är registrerat i Storbritannien och Nordea i Finland… Om du skulle flytta till exempelvis Marbella och har dessa tre aktier måste du ta hänsyn till dubbelbeskattningsavtalen som Spanien har med Schweiz, Storbritannien samt Finland för att helt förstå din portföljs ekonomiska situation.  

Lån och krediter bedöms på olika sätt i olika länder och fonder kan också bedömas annorlunda. Inom EU är det oftast mer enhetligt, men det finns fortfarande skillnader mellan länderna. Sammantaget finns det alltså skäl att gå igenom allt i portföljen medan man är kvar i Sverige.

Vad kan du hjälpa kunderna med när de väl flyttat utomlands?

– Det handlar främst om placeringsdiskussioner, juridiska frågeställningar och allmän skatteinformation. Vi ger ingen skatterådgivning. Valutafrågor är däremot en viktig del och här har vi stor fördel av att vara en stor bank. Vi har fast prissättning och handlar direkt på valutamarknaden, så har man ett konto med valutaficka går växelhanteringen snabbt. Vi kan även ge prognoser för hur olika valutor kommer att gå och vilka som är bästa att välja vid olika tidpunkter. 

Martin Almegård
Att få rådgivning inför en utlandsflytt är kostnadsfritt för Nordeas private banking-kunder.

Var träffar du kunderna, blir det många espresso på utländska barer?

– Inga alls faktiskt, all rådgivning sker från kontoret i Sverige. Jag har online-möten med mina kunder och samtalen spelas in, precis som vanligt. Säkerheten är mycket viktig. När jag mejlar sker det via nätbanken, där kunden får logga in för att kunna läsa meddelandet och svara.

– Dessutom gäller våra banklicenser för Norden. För att kunna ha kundmöten i Frankrike skulle jag behöva licens där, i Italien måste jag ha en italiensk och så vidare. Det är förstås inte möjligt. När kunden är på besök hemma i Sverige kan vi ta ett fysiskt rådgivarmöte, då finns inga begränsningar. Medan den löpande rådgivningen, när kunden är utomlands, kan ha vissa förbehåll beroende på vilket land man bor i.

Vad kostar det att vara cross border-kund?

– Det blir inget extra när du flyttar ut, du fortsätter att betala samma avgift till Private Banking som tidigare. Den rådgivning du får av mig kostar inget ytterligare.

Om jag vill köpa fritidshus utomlands men bo kvar i Sverige kan jag också få hjälp?

– Ja det stämmer. Som kund i Private Banking kan du få lån för att köpa fritidshus i vissa länder. Du får också hjälp med översättning av dokument, kontakter med notarier, inbetalningar av avgifter och allt annat som hör till. Det är till stor hjälp om man inte själv behärskar språket, skattereglerna eller lagstiftningen i landet.

Har du planer på att flytta utomlands under en period eller skaffa ett fritidshus i utlandet? Kontakta din rådgivare i Private Banking som lotsar dig vidare.


Text: Ann Sofie Hammarin Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 30.04.2024