Hållbarhet

”Vi har hittat nya vägar”

Ett av Private Bankings hjärteprojekt är Star for Life, ett unikt utbildningsprogram som i dag finns i 120 skolor i södra Afrika. Vi tog ett snack med generalsekreteraren Ulrika Norberg om de senaste månadernas utveckling, hur pandemin har påverkat och nya satsningen med Nordea.

Star for Lifes generalsekreterare Ulrika Norberg på besök i Sydafrika, före pandemins utbrott.

Star for Life har coacher som arbetar direkt med eleverna. Hur ser det ut i dag, är några skolor öppna?

– Både Sydafrika och Namibia har varit under total lockdown på grund av pandemin, men nu börjar restriktionerna gradvis att lätta och vardagslivet bli lite mer normalt. Skolorna har öppnat igen och både elever och coacher är tillbaka i klassrummen. 

Vad blev konsekvenserna för eleverna när skolorna stängdes i våras?

– Våra medarbetare i Afrika fick snabbt hitta nya vägar att nå eleverna och kunde hålla kontakten framförallt genom digitala plattformar. Men det är självklart att den senaste tiden har satt sina spår hos barnen och ungdomarna. Bara i Sydafrika är dödsfallen just nu drygt 16 300 och fler än 665 000 personer har testats positiva. Det är med andra ord en tuff situation och barnens behov av professionellt stöd är större än någonsin. 

Hur har Star for Life jobbat det senaste halvåret, har ni ändrat verksamheten under pandemin eller ligger programmet på is?

– Under lockdown, när samhällena i princip var helt stängda, spelade coacherna in sina lektioner och skickade ut dem digitalt till eleverna. Sedan har de arbetat både enskilt och gruppvis med skolungdomarna online. Under pandemin har också skol- och hälsomyndigheterna i Sydafrika och Namibia vänt sig till Star for Life för att få hjälp med att sprida kunskap kring covid-19. Våra coacher, som blivit specialutbildade, har hållit workshops och informationsträffar för elever, lärare och annan skolpersonal. 

Många elever är föräldralösa och lever under knappa förhållanden. Hur når man ut till dem? 

– Vi har ett samarbete med organisationen Dandelion, som helt och hållet inriktar sin verksamhet på elever som inte har föräldrar kvar i livet. Barnen, som ofta bor hos släktingar, får hjälp med skolgång och familjerna tar emot månatliga matleveranser. Det pågår också ett trädgårdsprojekt med 40 familjer som börjat odla egna grönsaker. Först och främst för att sätta mat på bordet men i förlängningen kan det bli ett sätt att försörja sig. 

Hur ser hjälpbehovet ut för närvarande och hur kan vi som bor i Sverige stötta på bästa sätt?

– Behovet är alltid stort och inom kort lanserar vi en kampanj tillsammans med Nordea. Det är ett väldigt konkret sätt att hjälpa och självklart hoppas jag på ett stort gensvar! Inför jul kommer det att finnas möjlighet att sponsra en – eller flera – solcellslampor från Velux. Star for Life arbetar i fattiga områden och många av ungdomarna bor i hem utan el. När mörkret faller är det i stort sett omöjligt att läsa läxor eller utföra hushållsarbete, så en enda solcellslampa kan göra enorm skillnad för en hel familj. 

Du tillträdde som generalsekreterare i slutet av 2019. Gissningsvis blev ditt jobb rätt annorlunda än du tänkte dig? 

– I tider som dessa prövas alla organisationer och jag är ärligt talat imponerad av hur snabbt alla medarbetare styrt om och hittat nya lösningar. För egen del går jag efter mottot att drakar lyfter i motvind. 2020 blev inte som jag – eller någon annan – tänkt sig, men nu måste vi se framåt och göra det bästa möjliga av situationen. 

Det finns ju andra projekt som ni driver, förutom själva skolprogrammen. Kan du berätta kort om dem? 

– Vi har till exempel mobila hälsokliniker, som kompletterar coachernas arbete på skolorna. På klinikerna finns en sjuksköterska och hiv-rådgivare, som genomför hälsoundersökningar och informerar om allt från säker sex till förändringar som kommer med puberteten. När vi har utvärderat våra insatser i KwaZulu-Natal visar resultaten att programmet bidragit till att ge ökad kunskap om hiv och aids bland de unga och samtidigt minskat smittspridningen. Ett annat specialprojekt är Daughters of Africa där flickorna är i fokus; kombinationen av fattigdom och fördomar gör dem särskilt utsatta. Projektet ska stärka deras situation i skolorna och motivera dem inför framtiden, bland annat får de lära sig mer om entreprenörskap. 

Hur ser framtidsplanerna ut för Star for Life?

– Det viktigaste för oss är självklart att nå ut till så många barn som möjligt. 450 000 elever har redan tagit del av Star for Lifes metodik, sedan organisationen startades av Dan och Christin Olofsson för 15 år sedan. Syftet är att motivera barn och ungdomar att satsa på skolan och hälsan, så att de kan skapa sig en bättre framtid. En extremt viktig och långsiktig uppgift. Att stödja Star for Life innebär också ett engagemang i sex av de 17 globala hållbarhetsmålen som ingår i Agenda 2030. Min ambition är att utöka kretsen av företag som samarbetar med oss, så alla intresserade som vill veta mer, är välkomna att ta kontakt med mig! 


Fotnot: Se även en film från Star for Lifes arbete i Sydafrika, som tidigare visats i Postkodmiljonären i TV4. Klicka här!

Star for Life och Nordea Private Banking

Private Banking har samarbetat med Star for Life i tio år och stöttar numera tre skolor i Kwa Zulu Natal-provinsen i Sydafrika. Läs gärna mer om engagemanget här.
Flera år i rad har Private Banking även arrangerat en mycket uppskattad resa till Sydafrika för kunder som vill uppleva skolprogrammen på plats. På grund av de rådande osäkra omständigheterna kommer det dock inte att ordnas någon resa för 2021. 
Tips: Är du intresserad av att se vad som händer i skolorna just nu? Följ ”Star for Life Africa” på Facebook.

Bidra: Vill du ge ett bidrag till Star for Life?
Använd gärna PlusGirokonto 90 06 86-7

Publicerat 30.09.2020