Hållbarhet

Hopp inför framtiden i Sydafrika

Det var när den svenska IT-entreprenören Dan Olofsson och hans hustru Christin startade ett företagsprojekt i Sydafrika 2005 som det slog dem vilken hopplöshet många barn lever i – utan drömmar och utan framtidstro.

 
 
 
 
 
 
 

De bestämde att de måste göra något. Det var bakgrunden till Star for Life, en organisation som startade som ett pilotprojekt på en gymnasieskola i Kwa Zulu Natal-provinsen och som sedan etablerat sig i stora delar av Sydafrika och närbelägna Namibia. 

– Det rör sig om barn och ungdomar som lever under ytterst svåra förhållanden. Sydafrika har drabbats hårt av hiv och aids vilket har medfört att många är föräldralösa. Star for Life gör ett fantastiskt jobb i skolorna och genom vårt stöd kan vi vara med och bidra till att ungdomarna får en bättre framtid, berättar Ninni Franceschi, chef för Private Banking Sverige.

14 år efter starten har mer än 450 000 barn och ungdomar i över 120 skolor varit med i Star for Lifes program, som syftar till att inspirera unga att tro på sina drömmar och hjälpa dem leva ett liv fritt från aids. Genom att bygga upp självförtroendet vill man få ungdomarna att fullfölja sin utbildning så att de kan söka sig vidare till universitet eller yrkesverksamhet. 

Varför engagerar sig Private Banking i Star for Life?

– Dels för att organisationen har ett viktigt syfte, att stävja aids och skapa en framtidstro, dels för att vi vill påvisa vikten av utbildning för ungdomarna. Vi har sett att den entreprenörsdrivna organisationen gett bra resultat och att allt fler fullföljer sin skolgång, vilket är ett bevis på att upplägget fungerar. För oss är det också viktigt att vara långsiktiga i våra relationer, det gäller både kunder och samarbetspartners. I år firar vi vårt tioåriga samarbete med Star for Life.

Ninni Franceschi,
chef Nordea Private Banking Sverige

Några exempel på vad ni gör mer konkret? 

– Det började med att vi ekonomiskt stöttade Star for Lifes program i en utvald skola och nu har vi utökat det till tre, en high school och två primary schools. Varje år arrangerar vi en resa till Sydafrika där Private Bankings kunder kan boka biljett och och uppleva programmet på plats med egna ögon. Det brukar vara en omvälvande upplevelse med många intryck och flera av våra kunder har efteråt startat egna insamlingsprojekt för att bidra på olika sätt. Vi har också bidragit med material till skolorna och delat ut stipendier till ungdomar som vill söka till universitetet, säger Ninni Franceschi.

I Sverige kan våra rådgivare arbeta volontärt två dagar per år, och där ser vi gärna att de medverkar i Star for Lifes svenska program, Motivationslyftet, och går ut i skolorna för att lära eleverna om privatekonomi.

Hur gör jag om jag själv vill bidra?

– Det går att göra på många sätt. Enklast är att betala en valfri summa till plusgirokonto 90 06 86-7 som är öppnat för Nordea Private Banking-kunders stöd till Star for Life. 

Man kan också starta en egen insamling, till exempel i samband med en högtidsdag, eller bilda ett partnerskap genom sitt företag. På starforlife.org finns mer information om dessa möjligheter. 

Se filmen om vårt arbete tillsammans med Star for Life

Oops! Please enable marketing cookies to view content like this from Nordea

Star for Life

Vad: Star for Life är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att samla in medel till utbildningsverksamhet i Sydafrika och andra afrikanska länder. Star for Life bygger inga skolor utan bedriver sitt arbete inom det befintliga skolväsendet. 

Motto: ”A future in which young people are empowered to realize their dreams as responsible members of a caring community.”

Programmets målsättningar:

  • Förbättra studieresultaten
  • Öka dagliga prestationer
  • Bättre förståelse för sin egen hälsa
  • Stärka elevernas självförtroende
  • Ge eleverna verktyg för att lättare kunna göra bra livsval

Omsättning: Star for Life får bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Under 2018 samlade den svenska stiftelsen in 40 miljoner kronor. 

Bidra: Vill du ge ett bidrag till Star for Life, använd gärna PlusGirokonto 90 06 86-7

Star for Life är godkänd som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll.

Motivationslyftet: För svenska skolor har Star for Life grundat Motivationslyftet, ett program som syftar till att stärka barns självkänsla och självförtroende med betoning på individens drömmar och förhoppningar. Metodiken utgår från den svenska läroplanen samt Barnkonventionen och den används i dag på högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor. 

Publicerat 29.11.2019