Innovation

Smart vågkraftverk vinner miljöpris

Jan Skjoldhammer

Flygkaptenen som gjorde ett affärsklipp och blev miljöentreprenör och uppfinnare – häromåret skrev vi om Jan Skjoldhammer och hans innovativa vågkraftverk NoviOcean. Nu har bolaget Novige, helägt och drivet av Skjoldhammer, belönats med Stena Line Propeller Prize i kategorin marin teknik.

Priset på 100 000 kronor delas ut till unga företag som verkar för hållbarhet och miljölösningar runt Östersjön.

– Vårt budskap om att rädda klimatet med lönsam vågkraft uppmärksammas av fler och fler miljöaktiva organisationer, säger Jan Skjoldhammer.

Jan Skjoldhammer

NoviOcean flyter på ytan, mellan en och fem kilometer från land, och extraherar energi från vågornas höjningar och sänkningar. En kolvstång fäst vid havsbotten pumpar upp vatten under hårt tryck till en turbin, tack vare den ständiga vertikala rörelsen.

Norrmannen Jan Skjoldhammer har bott i Sverige de senaste 20 åren och fördelen med just hans vågkraftverk är, enligt uppfinnaren själv, att andra tenderar att vara för tunga, ömtåliga, komplexa och dyra. Och ge för lite energi.

– Redan när jag satte mig ned för att rita bestämde jag mig för att kravspecifikationen skulle innehålla orden lättare, starkare, enklare, billigare, färre delar och större effekt. Jag tror att vår grundprincip med cylinder och turbin, som ju är välbeprövad sedan 200 år, är vår stora fördel.

Nästa steg? Jan Skjoldhammer ska utvärdera investerare och inleda förhandlingar med globala industriföretag för det efterlängtade genombrottet inom förnybar havsenergi.

Foto: Peter Cederlig

Publicerat 20.06.2021