Innovation

Piller mot åldrandet

Det låter som något ur en science fictionbok. Forskare är ett steg närmare en medicin som kan stoppa, eller åtminstone bromsa, åldrandet. Ta ett piller och känn dig ung.

forskning medicinsk vid forsknings lab bakgrund
Lovande preparat. Läkemedel inriktade på åldrande celler kallas senolytika. Bild: Shutterstock.

Det är väl känt att ålderdom, i högre grad än livsstilsfaktorer, ökar risken att drabbas av dödliga sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och neurologiska förändringar. Mer specifikt verkar det vara åldrande celler som driver på utvecklingen av sådana åkommor. Men tänk om det gick att medicinera mot det biologiska åldrandet – i stället för att behandla sjukdomarna när de brutit ut.

Livaktiga möss

Just nu pågår försök med senolytika, en grupp läkemedel som riktar in sig på just åldrande celler. Experiment på möss visar lovande resultat: Gnagare som fick en senolytikacocktail (ett cancerpreparat och en molekyl som finns i färgstarka grönsaker) levde längre och utvecklade cancer i lägre utsträckning. De medicinerade mössen var också mindre sköra, orkade springa längre i sina hjul och hade tjockare, mer glänsande päls.

Jämförelse. Porträtt av vacker kvinna, ansiktet delat i två delar en äldre och på den yngre med slät och fin hy
Lev länge. Nu pågår forskning för komma åt kroppens halvlevande senescenta celler, som anses ligga bakom det mänskliga åldrandet. Bild: Shutterstock.

Boven i dramat

Vad är då problemet med äldre celler? När vi når högre åldrar saktas celldelningen ner och många gamla celler dör. Men vissa gör inte det, de blir kvar som halvlevande ansamlingar i kroppen, utan förmåga att dela sig. Däremot kan de utsöndra inflammatoriska ämnen som orsaka stor skada. De kallas senescenta celler och har pekats ut som bovarna i dramat när det gäller biologiskt åldrande. Att celler blir senescenta beror på en rad faktorer, som genskador och proteinförändringar. Men tricket för att bromsa eller till och med backa åldrande är att få bort de senescenta cellerna, skriver tidskriften Wired.

Jeff Bezos investerar

Ett tjugotal forskningsbolag undersöker nu olika sätt att få bort senescenta celler. Ett av dem är Unity Biotechnology, som grundats av forskare från ansedda Mayo Clinic och som Amazongrundaren Jeff Bezos investerat i. Bezos är, vid sidan av rymden, mycket intresserad av åldringsforskning, något Talk rapporterat om tidigare (läs mer här).

De första föryngrande läkemedlen kommer sannolikt vara inriktat på åldersrelaterad sjukdom snarare än åldrandet i sig, spår Wired. Lyckas forskarna är det ändå ett medicinskt genombrott värdigt antibiotikans.

Publicerat 30.01.2023