Ekonomi

Nu är det dags igen!

Deklarationssäsongen är snart igång. Här delar Private Bankings affärsjurist Sandra Gottfarb med sig av vad som är viktigt att veta inför fyllnadsinbetalning, deklaration, datum och procentsatser för år 2024.

illustrerad kvinna som står bland en massa kalendrar och grafer
Har du koll på de viktigaste datumen? Senast den 12 februari gäller det att göra en fyllnadsinbetalning om du har obetald skatt.

Än är det gott om tid till deklarationen, senast den 2 maj 2024 ska inkomstdeklarationen vara Skatteverket tillhanda och för dig med byråanstånd gäller den 17 juni. Desto mer angeläget är det att se över om du behöver göra en fyllnadsinbetalning – i så fall är 12 februari ett viktigt datum.

Vad ska man tänka på för att undvika kvarskatt?

Kostnadsräntan på kvarskatt har under 2023 dubblerats och ligger nu på 5 procent. Höjningen i kombination med att kostnadsräntan inte är avdragsgill medför att det kan vara extra viktigt att i förväg beräkna och betala in sin kvarskatt i tid.

Om det blir kvarskatt eller inte beror såklart på vilka inkomster och utgifter du haft under 2023 och hur mycket skatt som redan betalats in till skattekontot. Viktigt att ha i åtanke inför en eventuell fyllnadsinbetalning är att det bara för vissa inkomster har innehållits preliminärskatt av utbetalaren, som löner, pensioner, ränteinkomster och utdelningar från börsbolag som du förvarar på vp-konto eller fri depå.

Har du erhållit en schablonintäkt på innehav på investeringssparkonto (ISK), sålt aktier med vinst eller erhållit utdelning under året från ett onoterat bolag har någon skatt i de allra flesta fall inte innehållits. Det gäller även för direktägda värdepapper som ska deklareras på en K4-blankett, vid försäljning av bostad med vinst eller om man har en enskild näringsverksamhet med positivt resultat. Har du erhållit sådana inkomster kan det bli aktuellt med fyllnadsinbetalning för att undvika kostnadsränta.

I faktarutan nedan finns aktuella datum och räntesatser för fyllnadsinbetalning.

12 februari 2024

Har du obetald skatt på inkomster från 2023 som överstiger 30 000 kr och har betalat in före 12 februari 2024 utgår ingen kostnadsränta. Därefter utgår en kostnadsränta om 5 procent.

3 maj 2024

Har du obetald skatt på inkomst från 2023 på upp till 30 000 kr räcker det att du gör inbetalningen före 3 maj 2024 för att undgå kostnadsränta om 5 procent.

Väljer du att inte göra inbetalning av skatt enligt ovan löper en kostnadsränta om 5 procent fram till den slutliga förfallodagen, därefter höjs räntan till 20 procent. Den slutliga förfallodagen kommer att anges på ditt slutskattebesked.

Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot uppgår till 2,25 procent.

Tips! Är du osäker på om det blir kvarskatt eller inte? På Skatteverkets hemsida kan du få hjälp med att räkna ut din skatt för inkomståret 2023.

När kommer deklarationen?

Om du har en digital brevlåda kommer inkomstdeklarationen att landa där i början av mars, och i mitten av mars kommer Skatteverkets e-tjänst för att deklarera att öppnas upp. Väntar du på inkomstdeklarationen i pappersformat så dyker den upp någon gång efter den 15 mars. Senast den 15 april ska alla inkomstdeklarationer i pappersformat ha skickats ut.

Det är såklart viktigt att se över de förtryckta uppgifterna i inkomstdeklarationen men lika viktigt är att fundera på året som gått – kanske har du erhållit ytterligare inkomster som Skatteverket inte har uppgift om? Har du haft en inkomst från utlandet som ska tas upp till beskattning eller har du kanske ställt upp som garant vid en nyemission och erhållit garantiprovision?

3 mars Sista dagen att skaffa digital brevlåda för dig som vill få din deklaration digitalt.

4-8 mars Den digitala deklarationen skickas ut till de som är anslutna till digital brevlåda.

3 april Sista dagen att godkänna deklarationen digitalt, utan ändringar eller tillägg, för att få skatteåterbäringen i april.

9-12 april Skatteverket betalar ut skatteåterbäringen till dig som deklarerade digitalt senast den 3 april utan att ändra eller lägga till något.

15 april Ska deklarationsblanketter i pappersform senast ha skickats ut av Skatteverket.

2 maj Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration för inkomståret 2023.

17 juni Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration för inkomståret 2023, om du har ett så kallat byråanstånd.


För att få skatteåterbäring utbetald automatiskt behöver man ha anmält ett konto till Skatteverket, det kan ta några bankdagar att få det registrerat. Om du inte anmält ett bankkonto står pengarna kvar på ditt skattekonto.

Fördela ränteavdragen vid gemensamt lån

Om du har tecknat ett lån som du betalar ränta för har du rätt att dra av en del av räntekostnaderna i din inkomstdeklaration, det så kallade ränteavdraget. Ränteavdraget görs mot din sammanlagda skatt på inkomst. Du har rätt att dra av 30 procent av räntekostnader upp till 100 000 kronor. Om du har haft högre räntekostnader än så under året är avdraget 21 procent på den del som överstiger 100 000 kronor.

Många har fått väsentligt högre lånekostnader 2023, så beloppsgränsen kan vara bra att kontrollera lite extra. Om makar/sambos i en familj är gemensamt betalningsansvariga för ett lån kan man se över om ränteutgifterna kan fördelas sinsemellan för att få maximal skattereduktion. Har ena maken ett överskott av kapital, till exempel en schablonintäkt från ett investeringssparkonto (ISK), kan denna intäkt kvittas fullt ut mot ränteutgifter.

Det går utmärkt att ändra på den förtryckta fördelningen av räntan i samband med upprättandet av inkomstdeklarationen. Tänk på att om du ändrar belopp i din inkomstdeklaration är det viktigt att motsvarande justering görs i din makas/makes/sambos inkomstdeklaration.

Sandra Gottfarb
Från den 1 juli kommer taket för rotarbeten höjas och det kommer vara möjligt att göra rotavdrag på upp till 75 000 kronor, berättar Sandra Gottfarb, affärsjurist på Private Banking.

Uppskov och frivillig återföring av befintligt uppskov

Eftersom räntebeläggningen av både gamla och nya bostadsuppskov slopats sedan 1 januari 2021 kostar det inte längre något att skjuta upp beskattning av vinst vid försäljning av bostad. Det kan därför vara fördelaktigt att ansöka om uppskov vid en eventuell kapitalvinst.

Använd gärna Skatteverkets uppskovsguide för att se om du uppfyller förutsättningarna för att begära uppskov.

Bra att ha i åtanke är att om du har ett gammalt uppskov kan du återföra hela eller del av uppskovet till beskattning även om du inte säljer din bostad. Minsta belopp för återföring är 20 000 kr per år. Detta kan vara aktuellt om du inte har betalat tillräckligt med skatt för att kunna få skattereduktion för exempelvis husarbeten, eller om du vill kvitta bort en realiserad kapitalförlust.

Säkra ditt rot- och rutavdrag

Rot innebär att du kan få avdrag på din skatt för viss del av arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad av fastighet. Rut är ett avdrag för hushållsnära tjänster. Skattereduktionen för rot- och rutarbeten får vara högst 75 000 kr sammanlagt per person och år, varav högst 50 000 kr får avse rot.

Nämnas kan att från och med 1 juli 2024 höjs taket för rotarbeten och det kommer att vara möjligt att göra rotavdrag på upp till 75 000 kr. Taket för rot- och rutarbeten kommer samtidigt att separeras till två självständiga tak. Därigenom kommer det att bli möjligt att göra avdrag på 75 000 kronor för rot och 75 000 kronor för rut, tillsammans totalt 150 000 kronor. Lagstiftningen träder dock i kraft först den 1 juli vilket betyder att det är dagens regler som gäller vid årets taxering.

Om du under 2023 haft stora rot- eller rutavdrag och har haft en relativt låg inkomst kanske dina inkomster inte räcker till alla skattereduktioner och du får betala tillbaka en del av redan mottagna skattereduktioner. I din skatteuträckning kommer det då att finnas en pluspost som heter ”Skattereduktion (rot-/rutavdrag) som du inte kan utnyttja”. I en sådan situation finns det möjlighet att omfördela skattereduktionen till en make/maka eller sambo. Dock måste den som reduktionen förs över till också äga del i bostaden där arbetet utförts.

Inkomster från utlandet

Om du bor i Sverige är du skattskyldig här för alla dina inkomster och huvudregeln är att även utländska inkomster ska tas upp till beskattning i din svenska inkomstdeklaration. Viktigt att känna till är att även om du har flyttat från Sverige kan du vara skyldig att betala skatt här. En inkomst kan också vara undantagen från beskattning i Sverige, på grund av svenska regler eller bestämmelser i skatteavtal. 

Även om du inte ska betala skatt på inkomsten i Sverige är det bra att lämna uppgift i din svenska inkomstdeklaration om att du haft inkomst från utlandet.

Har du frågor kring din inkomstdeklaration är du välkommen att via din rådgivare kontakta någon av oss jurister inom Private Banking.


Text: Sandra Gottfarb Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 19.12.2023