Ekonomi

Därför räcker det inte alltid med aktieägar­avtal

Är du delägare i ett aktiebolag? Då är det extra viktigt att alla kompanjoner har de rätta dokumenten på plats. Private Bankings familjerättsjurist Caroline Törnquist förklarar varför.

Caroline Törnquist
Är du delägare i ett aktiebolag? Då är det viktigt att i avtal reglera vad som händer med dina aktier i händelse av exempelvis skilsmässa eller dödsfall, skriver Private Bankings familjerättsjurist Caroline Törnquist.

Att det är centralt att skriva ett aktieägaravtal när man är flera som tillsammans äger ett företag, det förstår nog alla.

Vad många däremot inte tänker på är att även familjerättsliga dokument – eller snarare avsaknaden av dem – kan få stor betydelse om något händer. Och då menar jag inte enbart för den enskilde delägaren, utan för alla kompanjoner i bolaget.

Vad händer med företagsaktierna vid en skilsmässa?

En fråga jag som jurist allt oftare får är om aktierna i ett fåmansföretag ska ingå i en bodelning mellan makar om de skulle skilja sig, eller om en delägare avlider.

Det enkla svaret är ja. Enligt huvudregeln utgör denna tillgång, alltså bolagsaktierna, giftorättsgods.

En delägares förmögenhet ligger ofta bunden i aktierna i bolaget. Detta nettovärde ingår i bodelningen och ska hälftendelas vid en eventuell skilsmässa. Har delägaren inte andra tillgångar att lösa ut sin make med kan det i värsta fall gå så långt att aktierna måste säljas – vilket skulle kunna påverka både företaget och kompanjonerna.

Detta var troligtvis inte tanken när bolaget startade och aktieägaravtalet skrevs. Tyvärr upplever jag att många företagare inte är medvetna om vad som kan hända.

Ett äktenskapsförord hade kunnat förhindra situationen ovan, vilket jag strax återkommer till.

Caroline Törnquist
Bolagsaktier är så kallat giftorättsgods, det vill säga ingår i en bodelning mellan makar. För att ändra på detta krävs ett avtal, exempelvis ett äktenskapsförord, påpekar familjerättsjurist Caroline Törnquist.

Varför räcker inte aktieägaravtalet som ”skydd”?

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett bolag och reglerar framför allt hur företaget ägs och hur det ska styras. Ett vanligt villkor i ett sådant avtal är att aktierna i bolaget ska utgöra respektive delägares enskilda egendom. Men den skrivningen räcker inte.

Som gift äger varje make som regel sin egendom och ansvarar för sina egna skulder. Vid en skilsmässa eller ett dödsfall görs en bodelning, där vardera maken har rätt till hälften av den totala nettoförmögenheten i äktenskapet, den så kallade giftorättsandelen.

Aktieägaravtalet måste därför i allra flesta fall kompletteras med ett äktenskapsförord mellan varje delägare och dennes make, för att villkoret om enskild egendom ska uppfyllas. Har man inte gjort det har delägarens äkta make rätt till hälften av aktiernas nettovärde vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall.

Måste man alltid skriva äktenskapsförord som delägare?

Det finns så klart undantag. Om det sedan tidigare finns ett äktenskapsförord med innebörden att makarnas tillgångar utgör enskild egendom behöver man inte skriva ett nytt.

Har delägaren fått bolagsaktierna i gåva, och eller ärvt dem, och det funnits med villkor om enskild egendom – då behöver man inte komplettera med ett äktenskapsförord.

En delägare kan också ha fått kapital eller andra tillgångar, eller likvida medel genom förmånstagarförordnande, med villkor att det ska utgöra enskild egendom. Används dessa pengar (eller det som trätt i tillgångarnas ställe) för köp av aktier i bolaget utgör aktierna enskild egendom. Det som trätt i tillgångarnas ställe kallas substitutegendom.

Det är alltid upp till den som säger sig ha enskild egendom att bevisa att så är fallet.

Caroline Törnquist
Glöm inte att komplettera ditt aktieägaravtal med ett äktenskapsförord - om du vill att dina aktier ska ses som enskild egendom, påminner familjerättsjurist Caroline Törnquist.

Vad gäller om delägaren inte är gift utan sambo?

Då behövs inget skrivas kring detta eftersom aktier inte omfattas av sambolagen. Det är endast bostad och i bostaden ingående lösöre som anskaffats för gemensamt boende som omfattas av en bodelning mellan sambor. Men om samborna gifter sig – då bör de skriva ett äktenskapsförord för att skydda aktierna vid en eventuell bodelning.

Lyssna på Caroline

Välkommen till ett direktsänt webbinarium där Caroline Törnquist ger tips om vad du bör tänka på som delägare. Det finns möjlighet att ställa frågor till Caroline i sändningen. Om tiden inte passar kan du lyssna i efterhand. Anmäl dig till webbinariet här.

 

Kan företagets utdelningar vara enskild egendom?

Som delägare har du rätt till nuvarande och framtida vinster och utdelningar i företaget. Den vanligaste formen av utdelning är att bolaget delar ut hela eller delar av tidigare vinster. Ett bolag kan även ge en extrautdelning till aktieägarna.

Huvudregeln här är att avkastning och utdelning från aktier inte utgör enskild egendom. Vill man ändra detta måste det regleras i äktenskapsförord. Detta är viktigt att vara medveten om, då det inte är ovanligt att företagare väljer att ta ut lägre lön för att i stället ta ut större utdelning. Lönen i sig är inte enskild egendom, men har man angett att utdelningar ska vara enskild egendom i äktenskapet så ingår alltså inte utdelningarna i en bodelning.

Vad är viktigt att tänka på när ett äktenskapsförord upprättas?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar och därför rekommenderar jag att man noga går igenom båda makarnas ekonomiska situation, så äktenskapsförordet inte blir till nackdel eller fördel för en av dem. Ett äktenskapsförord ska vara förutsägbart för båda makarna. Kanske ska den i äktenskapet som inte äger företagsaktier ha annan egendom som sin enskilda?

När man väl skrivit äktenskapsförordet ska man vara medveten om att det är en ”färskvara” som bör ses över med jämna mellanrum. Efter några år kan såväl familj som företag och ekonomi ha förändrats. Kanske har bolagsstrukturen ändrats eller aktierna i företaget sålts. För att uppdatera eller ta bort äktenskapsförordet måste man aktivt skriva och registrera ett nytt med den nya innebörden. Det förutsätter också att båda makarna är överens – ett äktenskapsförord kan inte göras ensidigt av endast ena maken.

Caroline Törnquist
Ett äktenskapsförord är en färskvara som bör ses över med jämna mellanrum, enligt familjerättsjurist Caroline Törnquist.

Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt, det är en offentlig handling. Är du osäker på om ni redan har äktenskapsförord, eller vad som står i det, går det att beställa en kopia från äktenskapsregistret via Skatteverket.

Vad händer med bolagsaktierna vid dödsfall?

När du upprättar aktieägaravtal och äktenskapsförord är det klokt att även se över och skriva testamente, så att aktierna i bolaget hamnar där du vill att de ska hamna. Det är inte alltid så att den laga arvsordningen stämmer med ägarens önskan om vem som ska ärva och på vilka villkor.

Se också över vad ett eventuellt hembud i bolagsordningen eller aktieägaravtalet stipulerar, så att detta inte ”kolliderar” med din önskan i ditt testamente. Ett hembud har företräde framför ett testamente, du kan alltså inte testamentera bort aktierna i strid med hembudet.

En vanlig missuppfattning är att enskild egendom alltid ärvs av barnen, men det är inte självklart. Är du gift och ni har gemensamma barn, då ärver din efterlevande make enligt lag allt, även din enskilda egendom. Är du gift och har särkullbarn ärver barnen.

Och kom ihåg, sambor har ingen arvsrätt. Det krävs testamente för att ärva som sambo.

Summa summarum

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna där man kan avtala om att viss eller all egendom ska utgöra giftorättsgods eller enskild egendom. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare där man kan avtala om hur ett bolag ägs, hur det ska styras, med mera.

Behöver du hjälp att skriva äktenskapsförord, testamente eller andra dokument? Kontakta din rådgivare i Private Banking som kan lotsa dig vidare till en jurist.

Vill du veta mer om vad Nordea Private Bankings jurister kan bistå med? Ta kontakt med din rådgivare.

Är du ännu inte kund? Då är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

Foto: Karl Nordlund

Publicerat 30.08.2022