Innovation

Vilken algoritm ska du rösta på?

Behövs politiker? Eller skulle det vara bättre om landet styrdes av algoritmer? Det hävdar åtminstone forskarna i en stor global undersökning, och får delvis medhåll av Nobelpristagaren Daniel Kahneman.

Illustration: Maja Norrby

Frågar man europeiska väljare tror 51 procent av dem att det skulle vara möjligt att ersätta folkvalda parlamentariker med AI, detta enligt en studie som gjorts av internationella IE University i Spanien.

I undersökningen tillfrågades 2 769 personer från 11 länder hur de skulle ställa sig till att minska antalet nationella parlamentariker för att i stället överlåta besluten åt en AI som hade tillgång till samma information som de folkvalda.

Yngre människor var mer öppna för idén än äldre, och i vissa länder var man mer öppen för den här modellen än i andra.

Hela 75 procent av de tillfrågade i Kina gillade tanken på att ersätta parlamentariker med AI, medan 60 procent av de amerikanska respondenterna motsatte sig det.

Oscar Jonsson, som är akademisk chef vid IE Universitys Center for the Governance of Change, och en av rapportens författare, menar att svaren kan indikera att tron på demokratin vacklar i en tid av omvälvande motsättningar och ökande polarisering. Han säger att det har skett efter en ”lång nedgång i tron ​​på demokrati som en form av styrning”.

”Alla upplever att politiken blir allt sämre och uppenbarligen får politikerna skulden. Jag tror att rapporten fångar den allmänna tidsandan”, säger Oscar Johnson till CNBC.

Professor Kahneman

Daniel Kahneman.
Foto: Jon Roemer

Den världsberömde forskaren och Nobelpristagaren Daniel Kahneman, som med boken Tänka snabbt och långsamt fick ett brett publikt genomslag, är högaktuell med nya boken Brus. I den söker han förklaringar till varför vi människor kollektivt kan fatta väldigt felaktiga och märkliga beslut. Många menar att Kahnemans tankegångar kommer orsaka en smärre revolution i organisationer och företag.

Bland annat hävdar Kahneman att algoritmer är bättre på att fatta beslut.

– Men jag vill inte att boken missuppfattas som ett argument för att ersätta alla människor med algoritmer. Däremot kan vi lära oss att fatta bättre beslut med hjälp av algoritmer. De gör konsekvent ett bättre jobb när ett beslut baseras på big data, sa han nyligen i en intervju i Dagens Nyheter.

Publicerat 21.06.2021