Factfulness

Världens grönaste ekonomier

Enligt en studie av Yale University placerar sig samtliga nordiska länder högt upp – men allra grönast är Danmark.

Yale har undersökt 32 olika kategorier – från klimatpåverkande åtgärder till luft- och vattenkvalitet, men också sopsortering eller till exempel utsläppet av tungmetaller. De olika kategorierna har sedan viktats sinsemellan i hur mycket de var och en påverkar miljön.

Danmark kommer ut främst i undersökningen, bland annat för att inget annat land i världen är så duktiga på att bromsa koldioxidutsläppen. Finland (7:a) lyfts fram sitt framgångsrika arbete med att skapa renare vatten. Medan Sverige och Norge, som placerar sig på en åttonde- respektive niondeplats, prisas för sitt deponi- och återvinningsarbete.

I ett större perspektiv syns ett tydligt samband mellan BNP per capita och miljöinitiativ. Ett nationellt välstånd är en förutsättning för att kunna ställa om mot ett grönare samhälle, vilket delvis också är en förklaring till varför de 11 första länderna alla är från Europa.

Grönast i världen

1. Danmark                        82,5

2. Luxemburg                    82,3

3. Schweiz                          81,5

4. Storbritannien              81,3

5. Frankrike                       80,0

6. Österrike                       79,6

7. Finland                          78,9

8. Sverige                           78,7

9. Norge                             77,7

10. Tyskland                      77,2

11. Nederländerna           75,3

12. Japan                            75,1

13. Australien                   74,9

14. Spanien                       74,3

15. Belgien                        73,3

16. Irland                           72,8

17. Island                           72,3

18. Slovenien                     72,0

19. Nya Zeeland                71,3

20. Kanada                        71,0

* Högsta totalpoäng är 100.

Publicerat 26.04.2021