Ekonomi

Värdeaktier på offensiven

De senaste 15 åren har tillväxtaktier fullständigt dominerat aktiemarknaden men under förra året hände något – plötsligt satt värdeaktierna i förarsätet. Är det dags att vikta om portföljen mot värdeaktier? Eller är det tillväxtaktierna som är mer köpvärda? Nordeas investeringsstrateg Maria Wendestam har svaren.

Maria Wendestam
Tillväxtaktier eller värdeaktier? Maria Wendestam är investeringsstrateg på Nordea Investments och är en av de cirka 30 strateger och analytiker som tar fram placeringsinriktningarna som Private Bankings rådgivning bygger på.

Frågan om man ska investera i tillväxtaktier eller värdeaktier har splittrat investerare under åren. I efterdyningarna av finanskrisen 2008 har likväl en tillväxtstrategi fungerat överlägset bäst. Det menar Maria Wendestam, som har djupborrat i ämnet. Nyligen gjorde hon och några kollegor en studie av tillväxt- och värdeinvesteringar, efter att flera rådgivare uppmärksammat en större efterfrågan på just värdeaktier från sina kunder.

Maria Wendestam arbetar som investeringsstrateg på Nordea Investments och är en av de cirka 30 strateger och analytiker som tar fram placeringsinriktningarna som Private Bankings rådgivning bygger på.

Dessutom gör de olika studier och skriver rapporter, som nu den senaste om tillväxtaktier kontra värdeaktier. Fast när strateger diskuterar aktier menar de inte enskilda bolag som Ericsson eller Microsoft.

– Vår studie handlar om aktier på en övergripande global nivå, det är viktigt att komma ihåg. Vi har alltså inte tittat på enskilda värdepapper och ger inte heller några rekommendationer på svenska eller utländska aktier, betonar Maria Wendestam.

Trenderna är dock något som kännetecknar marknader över hela världen och därför intressanta för investerare att känna till.

Värdeaktier och tillväxtaktier – vad är skillnaden?

Värdebolag brukar man kalla etablerade bolag med stabila kassaflöden men som växer långsamt eller inte alls. Bolagen behöver i regel inte göra några större investeringar och det är därför vanligt att de i stället delar ut en del av vinsten till aktieägarna.

Tillväxtbolag är bolag som kanske inte genererar någon vinst i dag men ändå ökar omsättningen i stadig takt. Där prisar aktiemarknaden in stigande vinster framöver och bolagen förväntas växa mer än marknaden i stort.

Definitionen är emellertid inte knivskarp. Ett bolag som exempelvis Apple verkar i en snabbväxande bransch och har haft en genomsnittlig årlig vinsttillväxt på över 15 procent. Många räknar nog Apple, liksom övriga stora techbolag, som ett tillväxtbolag, men faktum är att bolaget har haft stabila aktieutdelningar sedan 2012 och har en stor kassa, vilket för tankarna snarare åt ett värdebolag.

Vad beror det på att värdeaktier blivit så intressanta?

– Det går inte att bortse från att de låga räntorna och kraftiga stimulanserna från centralbankerna har spelat stor roll under 2010-talet. Att låna pengar blev gratis, vilket förstås var särskilt gynnsamt för tillväxtbolagen, det vill säga bolag som växer och expanderar. Obefintlig avkastning på räntor fick också riskaptiten hos investerare att öka och man talade mycket om TINA (There Is No Alternative) och syftade då på att aktier var det enda vettiga investeringsalternativet för att få avkastning, berättar Maria Wendestam.

Under perioden sedan den senaste finanskrisen har inte bara centralbankerna haft en avgörande roll, världen har också sett ett stort genomslag vad gäller digitalisering och utveckling mot en grön omställning. Det här är branscher som förknippas med tillväxtbolag och det har också påverkat intresset.

Men det senaste året har bolag som fått draghjälp av de låga räntorna börjat vackla och många börjar se sig om efter mer stabila investeringar, därav det ökade intresset för värdeaktier.

Nu när räntorna gått upp borde alltså tillväxtaktier stå tillbaka och värdeaktier ta ett steg framåt. Eller?

– Nja, i teorin borde det fungera så men sett till historien har det varit blandade utfall. Tillväxtbolagen är i regel känsligare för ränteändringar eftersom de har merparten av sina vinster framför sig. Hur en intjänad krona i framtiden uppskattas i dag beror på räntan, den så kallade diskonteringsräntan.

– Nu är det dock så mycket annat som också påverkar aktiekursen att det är alltför osäkert att bara hänvisa till räntan. Med undantag för 2010-talet finns det tidsperioder då värdeaktier tvärtom presterat bättre än tillväxtaktier trots fallande räntor.

Vilket aktieslag har gett bäst avkastning?

– Det beror helt och hållet på vilken tidsperiod man tittar på. De senaste 15 åren har det som sagt tveklöst varit tillväxtaktier, men vi behöver bara se till perioden efter IT-bubblan vid millennieskiftet, då förhållandet var det motsatta. Om vi tar en längre period och backar till 70-talet så är det också värdeaktierna som dragit det längsta strået. Man får dock hålla i minnet att det här ”eviga tjatet” om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning är om möjligt än viktigare när man tittar långt bakåt i tiden. Tillgängligheten och regleringen på aktiemarknaden var helt annorlunda för 50 år sedan.

två person knuffar up pvå dörrar i en stor lada
Investerarna drar åt två olika håll. Så vad är är bäst? Maria Wendestam och kollegorna på Nordea Investments har gjort en studie av tillväxt- och värdeinvesteringar.

Vill du fördjupa dig mer i ämnet?

Läs gärna rapporten som Maria Wendestam och kollegorna på Nordea Investments publicerat: Tillväxt kontra värde – priset har betydelse, där de går igenom teori och historiska samband vad gäller tillväxtaktier respektive värdeaktier.

Har tillväxtaktierna blivit billigare när kurserna fallit?

– På en aggregerad nivå har värderingen på tillväxtaktier kommit ned eftersom börskurserna har varit volatila de senaste året. Att påstå att tillväxtaktier därmed är billiga är vanskligt, åtminstone vid en historisk jämförelse. Tillväxtaktier är fortfarande enormt mycket dyrare än värdeaktier och vi tycker inte att det rimmar med motsvarande vad gäller bruttomarginal och avkastning på kapital. Med det sagt – vi tyckte tillväxtaktierna var dyra redan 2019 och de fortsatte stiga så vem vet hur det ser ut om ytterligare ett par år?

Vilka aktier brukar vara högst värderade? Var är risken störst?

– Med värdering menar vi här till hur många årsvinster aktien handlas – ju fler, desto högre värdering. Det innebär att om aktiekursen faller – eller för all del om årsvinsten ökar – minskar värderingen. Det är rimligt att tillväxtaktier har högre värdering eftersom det handlar om bolag som växer och där vinsterna förväntas levereras i framtiden. Vad framtiden har att utvisa är dock som alltid höljt i dunkel och ska vi tala om risk så är den, allt annat lika, högre när det gäller tillväxtbolagen.

Värdebolagen, å sin sida, förväntas fortsätta leverera i ungefär samma takt som i dag. Potentialen är begränsad men kursutvecklingen möjligtvis något mer stabil.

Har Private Bankings portföljer ändrats utifrån det nya scenariot?

– Vi på Nordea Investment Center tycker att det är läge att öka exponeringen mot värdeaktier något och hur det ska gå till kan man diskutera med sin rådgivare. Varje månad tar vi fram taktiska rekommendationer och förslag på innehav i de olika portföljerna, som vi informerar Private Bankings rådgivare om.

Vill du veta vad strategerna föreslår i det kortare perspektivet, ta kontakt med din rådgivare i Private Banking. Jag vill dock poängtera att våra modellportföljer fortfarande är breda och diversifierade och det viktigaste är att hitta ett sparande som passar dig och din riskprofil, säger Maria Wendestam.


Text: Ann Sofie Hammarin & Maria Wendestam   Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 29.10.2023