Personligt

Utmanande tider – men även hand­lings­kraft

Ninni Franceschi, chef för Nordea Private Banking i Sverige, skriver om den senaste händelse­utvecklingen i världen – men påminner också om att med utmaningar så öppnar sig även nya möjligheter.

Ninni Franceschi
Ninni Franceschi, chef för Nordea Private Banking Sverige, ser tillbaka på ett turbulent första halvår – men det finns också positiva nyheter.

Efter pandemin med dess ekonomiska konsekvenser och följdeffekter fick vi ett krig i Europa under vårvintern. Ryssland anföll Ukraina och ett enormt humanitärt lidande, och konsekvenser för ekonomierna runt om i världen genom ytterligare utbudsstörningar blev följden – framför allt på energi, metaller och spannmål.

När vi nu går in mot ledighetsperiod och sommar detta år 2022 är vi många som inte kan göra det helt bekymmersfritt. Det pågår fortfarande ett krig i Ukraina och vi har ett ekonomiskt läge vars utsikter är högst osäkra. Inflationen behöver dämpas samtidigt som tillväxten inte får bromsa in alltför kraftigt. Vi befinner oss i ett besvärligt läge och det har påverkat avkastningen i de flesta tillgångsslag: börserna har korrigerats nedåt av stigande räntor och osäkerhet och obligationer har minskat i värde när centralbankerna börjat höja räntorna.

Vi talar ofta om vikten av väldiversifierade portföljer och långsiktighet. I år utmanas vi extra mycket i att hålla i våra strategier, men vi kan trots det konstatera att en global spridning och inte för ”hemmatung” aktieportfölj stått emot marknadsutvecklingen bättre. Sedan skapas ju möjligheter i en volatil marknad med räntor som kommit upp även om osäkerheten är fortsatt stor och därmed risken. I Private Banking jobbar vi med att ta fram nya investeringsalternativ. Tidigare i våras tog många kunder vara på möjligheten att investera i konstfonden Arte Collectum och nu blir det intressant att se vilka verk som Lars Nittve och investeringskommittén köper in. Kopplat till väldiversifierade portföljer kommer vi i början av hösten att presentera en helt annan möjlighet för den alternativa delen av portföljen genom att lansera en ny, och för Sverige unik, lösning. Din rådgivare kommer att kunna berätta mer i september.  

Ninni Franceschi
Nordea Private Banking vässar kunderbjudandet – Ninni Franceschi antyder en rad spännande nyheter. Bland annat en satsning på nya alternativ i portföljen och ett stärkt Family Office-koncept.

På den lite mer positiva sidan kan också noteras att det utomordentligt besvärliga läget visat att det finns handlingskraft och gemensam ambition att försvara demokratin. Sanktionerna mot Ryssland har i princip alla länder i Europa ställt sig bakom. På omställningsfronten är det lite mer kluvet. Något jag tror att nästan alla funderat på är om omställningen mot en mer fossilfri värld kommer att bromsa in nu, med anledning av de skenande energipriserna. Det finns dock fortsatt betryggande åtgärdsplaner och utvecklingsprojekt, eftersom omställningen också behövs för att minska beroendet av exempelvis rysk gas. Och företrädare för såväl vindkraft som kärnkraft menar på att det inte finns en motsättning mellan till exempel dessa fossilfria kraftslag – vi behöver förmodligen bägge för att överbrygga omställningen.

Än lite närmare vår egen verksamhet kan jag också berätta att vi stärkt vårt Family Office-koncept i Private Banking genom att regionalisera. Nu finns vi i hög utsträckning i hela landet med samtliga delar av verksamheten och dess lokala specialister och rådgivare. Detta – i kombination med våra digitala tjänster – tror vi är helt rätt för att fortsatt vara relevanta och nära er kunder. I vår senaste enkätundersökning om era åsikter om oss (tack för alla svar!) ser vi att nöjdheten fortsätter att öka, vilket är fantastiskt roligt.

Ninni Franceschi
Stolt i dag! Senaste kundundersökningen visar att kundnöjdheten i Private Banking ökar stadigt.

År 2022 kommer troligen att gå till historien som året då vi fick en återgång till en mer normaliserad räntemiljö, men också då vi smärtsamt förstod att vi behöver värdesätta och bergfast stå upp för demokratin. Jag hoppas att det även blir året då vi hade modet att hålla fast vid våra långsiktiga hållbarhetsmål – för planeten, människor och välstånd. Inom den långsiktiga förvaltningen tror vi fortsatt på mycket spännande möjligheter kopplat till hållbarhet.

Det är dock för tidigt att summera 2022 – det är halvtid och dags för välbehövlig återhämtning!

Jag har förmånen att få träffa många av er kunder och partners på Nordea Open i juli, där vi förutom chansen att se tennis i världsklass, också har en arena för samtal med olika intressenter kring de samhälleliga utmaningar (och möjligheter!) vi gemensamt har att lösa. Ses vi inte där – eller på Pride i augusti där Nordea är stolt partner – så önskar jag dig en behaglig sommarperiod – gärna med TALK with Nordea Private Banking i läsplattan eller mobilen.

Text: Ninni Franceschi, chef för Nordea Private Banking Sverige

Foto: Karl Nordlund

Publicerat 29.06.2022