Kultur

Under läslampan hos världens entreprenörer

Bild: Facebook/Mark Zuckerberg

De må vara några av vår tids mest visionära entreprenörer. Men när det gäller inspiration söker sig Amazongrundaren Jeff Bezos, Teslas vd Elon Musk och Microsofts Bill Gates till samma kulturella rötter. De har alla tagit intryck av stoicismen, en filosofisk riktning som grundades i antikens Grekland och som förordar jämnmod, tapperhet och självbehärskning.

Och alla tackar framför allt en bok för sina framgångar: Det är den romerske kejsaren och filosofen Marcus Aurelius Självbetraktelser (på engelska Meditations) som har en speciell plats i bokhyllan.

Självbetraktelser är en sammanställning av de tolv anteckningsböcker som Aurelius skrev, främst till sig själv, som stöd för sin egen utveckling. Den består i huvudsak av citat, vissa en mening långa och andra flera sidor. Noteringarna tros ha gjorts i Sirmium, i dagens Serbien, där kejsaren tillbringade mycket tid mellan år 170 och 180, planerandes militära framryckningar.

Men han reflekterade även över vad som ger själslig styrka i en oförutsägbar värld och hur man bäst lever sitt liv, frågor som är relevanta även 1 800 år senare.

”Agera inte som om du skulle leva i tiotusen år. Döden hänger över dig. När du lever, när livet är i din kraft, var god”, skrev han bland annat.

Aurelius är omskriven i bland annat USA, där kända företagsledare ofta citerar hans insikter rörande moral, liv och död samt vikten av sanning och förnöjsamhet. Bland dessa finns även affärsmagnaten Warren Buffet och Facebookgrundaren Marc Zuckerberg, som har tagit fasta på kejsarens ord om att inte leva över sina tillgångar.

Publicerat 17.02.2020