Factfulness

Trygghet framför hög lön

Morgondagens talanger är hårdvaluta på arbetsmarknaden. Men vad drömmer de unga, kreativa och energiska själva om? Så här efter covidpandemin toppas listan av trygghet och flexibilitet – vilket de tycker är viktigare än en hög lön.

En man och en kvinna bygger ett hjärta av lego
Trygghet, både när det gäller anställningsform och arbetsmiljö, är en viktig aspekt när unga väljer vilken bransch och vilken typ av arbetsgivare de ska söka sig till.

Klimathot, pandemin, energikrisen och ständiga konflikter. Det är väl känt att unga vuxna har en ganska mörk syn på omvärlden och framtiden. Därför är det kanske inte så konstigt att när de ombeds beskriva sin drömarbetsgivare är egenskaper som flexibel och trygg de begrepp som förekommer oftast. Detta är faktiskt viktigare än pengar.

Andra egenskaper som de letar efter hos som drömarbetsgivaren är rättvis, tydlig, utvecklande, lyhörd, generös och förstående, allt enligt rapporten Det bästa av två världar som bygger på en undersökning med 1 500 unga vuxna som Ungdomsbarometern och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona gjort.

I stort drömmer unga tjejer om jämlikhet och att göra nytta i samhället, medan unga killar i högre grad premierar lön, status och jobb i en framtidsbransch.

Ett utfällt paraply skyddar övriga paraplyer
Intressant verksamhet, jämställdhet och mångfald. Vid sidan av trygghet och en bra lön spelar dessa aspekter stor roll när unga väljer arbetsgivare.

Här är några andra insikter ur undersökningen:

Viktigast när unga väljer typ av arbetsgivare:

Andel i procent som anser att detta är viktigt:
Trygghet 71
Intressant verksamhet 57
Höga lönenivåer 50
Bra jämställdhet och mångfald 48
Tar ansvar för hållbar utveckling 41
Bidrar till samhällsnytta 40
Framtidsbransch 36
Populär och högt rankad arbetsplats 15
Hög status i sin kategori 11
Att arbetsgivaren inte har vinstsyfte 7

I valet av enskild arbetsgivare spelar trivsel, kollegor och livsbalans större roll. Andelen unga med eftergymnasial utbildning som anser att bra psykosocial arbetsmiljö är viktig har ökat med 16 procent jämfört med 2017. Att få utmanande arbetsuppgifter anses däremot inte vara avgörande längre

sammansatta puzzelbitar
Trevliga kollegor och balans mellan arbete och fritid står högt i kurs när unga talanger fattar beslut om var de ska arbeta.

Avgörande i val av enskild arbetsgivare:

Andel i procent som anser att detta är viktigt:
Trevliga kollegor 73
God balans mellan arbete och fritid 65
Bra ledarskap64
Chans till kompetensutveckling54
Goda karriär- och utvecklingschanser53
Hög lön51
Flexibla arbetstider49
Bra psykosocial miljö (lite stress)47
Bra fysisk arbetsmiljö45
Ansvar och möjlighet att påverka43

Hur definieras då den trygghet som seglat upp som en så viktig aspekt när unga väljer arbetsgivare? I stort handlar det om arbetsmiljö, kultur och ledarskap, visar rapporten.

Efterfrågan på fast anställning har ökat men anställningstrygghet är inte det viktigaste för morgondagens talanger.

livboj med tre konor i
Säkerhet är viktigt för morgondagens talanger, både när det gäller den fysiska arbetsmiljön och det psykiska klimatet. Det ska vara okej att misslyckas på jobbet.

Topplistan över vad som är viktigt i relation till trygghet i arbetslivet:

Andel i procent som anser att detta är viktigt:
Säker fysisk arbetsmiljö60
Att det är okej att misslyckas 59
Säker psykosocial arbetsmiljö (god kultur, lite stress)57
Kompetensutveckling 55
Att jobbet består trots digitalisering/robotisering 48
Kollektivavtal 46
Flexibilitet rörande krav och mål i ljus av privatlivet 45
Starkt anställningsskydd (svårt att bli uppsagd) 33
Hög efterfrågan på arbetskraft (många jobb finns)28

Bilder: Shutterstock

Publicerat 24.11.2022