Kultur

Tomater utan chefer

Tänk dig ett företag utan chefer, det finns inga titlar, din lön bestäms av dina kollegor och det finns inga kostnadstak för inköp av material och utrustning.

Låter det som en komplett omöjlighet?

Chefer behövs ju för att hålla koll på organisationen, så att alla medarbetare kommer i tid och håller sig till budget och regler. Eller?

The Morning Star Company i Kalifornien är USA:s största och mest framgångsrika tomatproducent med över 40 procent av marknaden och en omsättning på runt 7 miljarder kronor. För 30 år sedan bestämde man sig för att ta bort alla chefer och delegera ut ansvaret till den enskilde medarbetaren. Under den här tiden har såväl omsättning som vinst fördubblats.

Men hur driver man ett företag när det inte finns någon som ger order och leder arbetet?

Morning Star har en alldeles egen metod, där varje medarbetare förbinder sig att skriva ned sin egen vision och hur han/hon tänker bidra till företagets långsiktiga mål som är att ”producera tomatprodukter och tjänster som alltid lever upp till våra kunders högt ställda kvalitetskrav”.

Allt började med grundaren Chris Rufer, som initialt anlitade ett lastbilsföretag för att köra tomaterna från fälten och vidare till fabrikerna. Men Rufer insåg att vad han lärt sig om ledarskap på universitet UCLA i Kalifornien inte fungerade jättebra i verkligheten. ”Man kan ju inte sätta en handledare bredvid varje lastbilschaufför i förarhytten.”

Ur denna insikt växte en alldeles egen organisationsmodell fram och med ett tydligt fokus på självledarskap. För även om Morning Star har avskaffat alla hierarkier så finns det tydliga regler och processbeskrivningar för exempelvis hur löner bestäms, hur man gör med rekryteringar, eventuella avsked och vad som händer om man sinsemellan blir oense. På Morning Star kallas dessa för Colleague Letters of Understandning, vilka omförhandlas årligen mellan medarbetarna – men utan att några chefer lägger sig i.

Och hemligheten – hur får man vardagen att fungera? Rufer tvekar inte över svaret.

”När medarbetarna gör ett bra jobb så går det bättre för företaget och alla tjänar mer. Då är man villig att ta ansvar.”

Så ligger också löner och förmåner på Morning Star nästan 30 procent högre än branschsnittet.

Publicerat 09.09.2019