Ekonomi

Tid viktigare än timing – även när börsen går ner

Det senaste årets nedgångar har fått många att bli tveksamma till börsen. Att ta hem vinsterna på topp är redan överspelat och att våga gå in i marknaderna igen känns riskabelt.

Anders Stenkrona sitter i en fåtölj
”Det är en bättre strategi att hålla fast vid sina investeringar långsiktigt än att försöka sälja och köpa tillbaka vid rätt tillfällen”, säger Anders Stenkrona, ekonomisk expert på Nordea.

– Det svåra med att tajma marknaden är att du behöver ha rätt vid minst två tillfällen. Dels när du säljer dina innehav men också när du ska återinvestera, säger Anders Stenkrona, ekonomisk expert på Nordea.

Anders Stenkrona på Nordea är väl insatt i hur människor fattar investeringsbeslut. Han har en doktorsexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet och har fördjupat sig i ämnet beteendeekonomi.

Ska man skynda sig att sälja när börsen rasar? 

– En kraftig marknadsnedgång under kort tid kan få många att bli oroliga och vilja sälja sina innehav så snabbt som möjligt. Men att sälja direkt efter ett prisfall i marknaden har visat sig vara en dålig strategi historiskt, säger Anders Stenkrona.

En grupp investeringsexperter på Nordea har detaljstuderat utvecklingen för det globala indexet MSCI World, månad för månad för de senaste 50 åren. Årets börsnedgångar är ännu inte medräknade men flera andra stora kriser, som 90-talets lågkonjunktur, IT-bubblan på 2000-talet och finanskrisen 2008.

Slutsatserna som dras är att det är en bättre strategi att hålla fast vid sina investeringar långsiktigt än att försöka sälja och köpa tillbaka vid rätt tillfällen.

Större ökningar efter stora börsfall 

Experterna fann nämligen att sannolikheten för positiv avkastning under de kommande tre till tolv månaderna, efter ett prisfall på fem procent, i regel varit rätt snarlik den positiva avkastning man skulle fått under normala förhållanden.

Efter stora fall i marknaden var dessutom sannolikheten för positiv avkastning under efterföljande månader högre än vanligt. När Nordeas strateger exempelvis tittade på vad som hände tolv månader efter ett börsfall på åtta procent eller mer under en enda månad, kunde de se att avkastningen blev positiv i åtta fall av tio.

Kraftiga prisfall kan också vara början till en allvarlig sättning i marknaden, så som vi sett vid tidigare stora kriser. Men när det väl vänt har det gått fort uppåt och den genomsnittliga avkastningen har därefter varit något bättre än efter en mindre marknadsnedgång.

Historiskt sett har marknaden haft en tendens att göra en rekyl efter kraftiga nedgångar. Detta förklarar även det faktum att vi oftast ser högre genomsnittlig avkastning efter börsfall, säger Anders Stenkrona.

Lätt att komma i otakt

Brukar de flesta investerare agera utifrån slutsatserna i Nordeas undersökning? Nja. Även om man kan förstå slutsatserna i teorin är det oerhört svårt att vara lugn och långsiktig i praktiken. 

– Om du säljer för att det känns oroligt på börsen så kommer du vara ännu mer orolig när marknaden är som lägst. Det är emotionellt sett mycket svårt att återinvestera när marknaden är på botten, menar Anders Stenkrona.

Då är det mer sannolikt att du väntar tills marknaden tycks ha lugnat ner sig igen,  vilket brukar vara när börsen redan har vänt uppåt – och kanske till och med hunnit förbi den nivå du sålde till.

– Det är tyvärr betydligt vanligare att investerare säljer när marknaden är låg och återinvesterar när marknaden är högre igen, i stället för tvärtom, säger Anders Stenkrona.

Långsiktighet lönar sig

En annan sak som gör tajming så svår är att människor har en benägenhet att se mönster, även där det inte finns. I efterhand kan vi tycka oss se tydliga tecken på upp- och nedgångar, men det är betydligt svårare att upptäcka dessa under resans gång. För att inte tala om innan det ens har börjat svänga.

– Kom ihåg att allt du ser på marknaden har tusentals andra, som är precis lika pålästa som du, också sett.

Genom att objektivt studera börsutvecklingen under ett halvt sekel ser man skillnaden mellan myter och sanningar. Som redan nämnts är sannolikheten ganska hög för att få högre avkastning tre till tolv månader efter ett börsfall, vilket talar för att det är bättre att vänta ut fallet.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att investeringsbeslut bör baseras på långsiktig investeringsstrategi snarare än på känslor och oro för fall. Den som är långsiktig tenderar att få marknadens genomsnittliga avkastning, konstaterar Anders Stenkrona.

Publicerat 28.09.2022