Kultur

Teamwork!

I kristider är det såklart viktigt med ett fungerande samarbete, det vet alla. Det är också då vi på allvar testas…

olika rep kopplade samman som en företags symbol för samarbete och arbetssamarbete
Bild: Shutterstock

Men hur mycket betyder det att omge sig med samarbetsvilliga och nätverkande kollegor, och hur mäter man skillnaden?

Under finanskrisen 2007–2008 studerades 400 jurister och delägare i en global advokatfirma. Deras dagliga jobbmönster och kontakter med andra människor jämfördes med hur mycket de bidrog till omsättningen. Det visade sig att de mest samarbetsvilliga under själva krisen var nästan dubbelt så framgångsrika rent ekonomiskt jämfört med de mindre samarbetsvilliga. De mest framgångsrika lyckades till och med öka sitt bidrag från cirka 1 miljon dollar årligen till 1,1 miljoner dollar, medan de mindre framgångsrikas intjäningsvolym sjönk till i genomsnitt 600 000 dollar. En trend som höll i sig även efter krisen, även om skillnaderna minskade något.

Källa: Harvard Business Review

Publicerat 27.07.2021