Ekonomi

Spara till barnen – bra att tänka på

Julen står för dörren och mellan pepparkaksbak och luciafirande är det många som funderar kring julgåvor. Kanske är det läge att starta ett sparande till barn eller barnbarn? Vad bör man tänka på i så fall? Nordea Private Bankings familjerättsjurist Caroline Törnquist förklarar reglerna.

Caroline Törnquist
Har du funderat på att börja spara till barn eller barnbarn? Caroline Törnquist, Nordea Private Bankings familjerättsjurist, förklarar vad du ska tänka på.

Det är inte ovanligt att föräldrar eller far- och morföräldrar avsätter medel till sparande för sina barn och barnbarn. Vissa väljer att månadsspara, exempelvis barnbidraget, andra gör en engångsinsättning eller ger gåvor då och då.

Det finns så klart inga regler för när man bör starta ett sparande till sitt barn.  Påbörjas sparandet när barnet är litet kommer ränta på ränta-effekten göra att ett litet sparande kan växa sig stort till myndighetsdagen. Man kan alltså trygga barnens framtid och hjälpa dem att få en bra start i vuxenlivet genom att börja spara i ett tidigt skede. Det är dock viktigt att komma ihåg att det aldrig är för sent att starta ett sparande.

Jag brukar också lite skämtsamt säga att det är roligare att ge med varm hand än med kall. Med det menar jag att det är mer uppskattat att ge medan man är i livet, kanske genom att kunna hjälpa ett barn eller barnbarn som inte själv har möjlighet att komma in på bostadsmarknaden.

Spara i eget eller i barnets namn?

En vanlig fråga som jag som familjerättsjurist ofta får är om man bör spara i sitt eget eller i barnets namn. Innan jag svarar brukar jag uppmana kunden att fundera kring vad syftet med sparandet är. Är tanken att kapitalet ska användas till ett körkort, så att mottagaren ska ha rätt att börja disponera de sparade medlen i samband med myndighetsdagen? Eller är syftet att det ska vara till något mer beständigt, som en insats till ett boende när det är dags att flytta hemifrån, eller kanske ska medlen användas till en eftergymnasial utbildning i utlandet?

”Har du satt upp ett syfte eller ett mål för sparandet är det också enklare att välja sparprodukt, till exempel om det ska vara i en kapitalförsäkring eller ISK, och risknivå för sparandet.”

Syftet med sparandet bör styra i vems namnsparandet ska göras. Har du satt upp ett syfte eller ett mål för sparandet är det också enklare att välja sparprodukt, till exempel om det ska vara i en kapitalförsäkring eller ISK, och risknivå för sparandet. Här beskriver jag skillnaden mellan de båda sparalternativen lite mer.

Spara i eget namn

Vill du som givare ha kontroll över sparandet och undvika att de används till ”fel” ändamål bör du spara i eget namn. Pengarna är juridiskt sett fortfarande dina och du väljer när de ska betalas ut till barnet eller barnbarnet.

Sparar du i eget namn ska du vara medveten om att detta är en tillgång som, om du är gift, kan komma att ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa eller vid dödsfall och att det är en tillgång som ingår i din kvarlåtenskap. Därför bör även äktenskapsförord och testamente ses över.

Spara i barnets namn

Sparar du i stället i barnets namn så får barnet tillgång till pengarna på sin myndighetsdag. Tillgångarna är visserligen barnets redan då sparandet startar, men barnet får själv tillgång till dem på myndighetsdagen. Men är en 18-åring verkligen mogen att få ett större belopp? Här kan ett tips vara att prata om sparandet under barnets uppväxt, att berätta för barnet vad du har tänkt kring kapitalet och på så vis involvera barnet i sparandet. Det tror jag är en bra grund för att barnet och givaren får en samsyn kring hur pengarna ska hanteras när barnet väl får tillgång till dem. Det lägger förhoppningsvis också grunden för en sund syn på privatekonomi i framtiden.

Sparar du i barnets namn är medlen skyddade för barnets räkning vid en eventuell äktenskapsskillnad mellan föräldrarna. Däremot ska föräldrarna enligt huvudregeln alltjämt att förvalta barnets pengar i samförstånd, vilket inte alltid är lyckat om föräldrarna skulle vara osams på grund av en separation eller av andra orsaker. 

Enskild egendom och andra villkor

Ett sparande är en form av gåva. Sparar du i eget namn och därefter lämnar över kapitalet till barnet kan du ställa upp villkor i ett gåvobrev att gåvan exempelvis ska vara mottagarens enskilda egendom. Du kan också ange om gåvan ska avräknas som förskott på arv eller inte. Vidare kan du bestämma hur gåvan ska förvaltas. Detsamma gäller om du sätter över ett större engångsbelopp till ett sparande i barnets namn. Det kan dock vara svårt att ställa upp sådana villkor om sparandet sker månatligen i barnets namn, eftersom villkoren ska ske vid varje gåva.

Kontakta din rådgivare

Vill du diskutera de familjerättsliga aspekterna inför att du ska starta ett barnsparande? Kontakta din rådgivare i Private Banking för mer information och eventuell inbokning med familjerättsjurist.

Text: Caroline Törnquist

Publicerat 30.11.2021