Ekonomi

Sommarens börsprognos

Hur kommer börsväderleken att bli i sommar, väntas sol och stiltje eller blåser det upp till storm? Nordeas aktiemarknadsanalytiker Martin Björsell har gjort en långsiktig prognos.

Martin Björsell
Investerare gör rätt i att vara lite försiktiga inför den kommande sommaren. Det skriver Martin Björsell, Nordeas aktiemarknadsanalytiker.

Stockholmsbörsen har haft en fantastisk utveckling sedan bottenläget i slutet av oktober förra året. Det innebär dock att värderingen återigen har stigit och att börsen nu handlas i paritet med sitt historiska genomsnitt för de senaste tio åren. Det här har skett samtidigt som sentimentet bland investerare blivit alltmer positivt, vilket syns i utvecklingen för de flesta risktillgångar och i låga kassanivåer.

Precis som förra året går vi alltså in i sommaren med bra börsutveckling i ryggen och en period med låg volatilitet. Hittills har årets börsrekyler varit ovanligt små vilket sannolikt är ytterligare en anledning till att investerare tycks relativt bekymmersfria. Med detta som utgångspunkt finns det kanske extra anledning för den mer taktiske investeraren att se över sin exponering inför sommaren, även om det fortsatt finns gott om argument för en mer positiv börssyn i ett längre perspektiv.

Investerare tycks i dagsläget se väldigt få moln på investerarhimmelen, ja framtiden är så ljus att solglasögonen tvingats på. Här kan man nog hävda att många tar ut segern i förskott, i tron att bara för att solen lyser i dag så kommer den göra det även i morgon.

Risk för korrigeringar

Visa av erfarenheterna kring såväl börsen som den svenska sommaren vet vi ändå att vädret skiftar. Givet den starka utvecklingen vi haft sedan årsskiftet tycker jag att man som investerare gör klokt i att förbereda sig på en period med svagare avkastning. Börsens historiska säsongsmönster talar för detta och det finns därmed en viss risk för korrigeringar. 

I det här läget skulle jag dock välja att främst se eventuella sättningar som tillfälliga nedgångar, vilket man får vara beredd på som aktieinvesterare – eller se som välkomnande köplägen. Likt en längre period av värme skulle det nästan kännas skönt med lite frisk luft till börsen och då kan det ibland krävas ett lågtryck. 

Martin Björsell
Börsen har stigit nästan oavbrutet sedan oktober förra året. Nu är den tillbaka på sitt historiska genomsnitt – men vi ska inte ta ut segern i förskott, skriver Martin Björsell.

Som vanligt framhåller jag vikten av att sprida riskerna och ur ett aktieportföljperspektiv innebär det i första hand att man investerar i flera olika sektorer. Men även inom sektorerna kan det finnas skillnader att ta hänsyn till vid valet av aktier. Ofta letar vi bolag med goda tillväxtutsikter men med stigande värderingar ser jag att värderingsnivåerna kommer att bli allt viktigare i valet av aktier. Tillväxt är något som även jag fortfarande söker men inte till vilket pris som helst.

Då flera cykliska sektorer idag värderas relativt högt i ett historiskt perspektiv kan det finnas anledning att titta lite extra på mer defensiva sektorerna som dagligvaror eller hälsovård. Den sistnämnda handlas förvisso också till en hög värdering, men med hög strukturell tillväxt och låg känslighet för de konjunkturella svängningarna kan det ändå finnas intressanta alternativ.

Samtidigt ser jag flera aktier där man kan tro att det värsta ligger bakom dem och att vinsttrenden gradvis borde förbättras. Det jag främst tänker på är bolag exponerade mot byggkonjunkturen, som ju varit svag under en längre tid, samt en del fastighetsbolag där den negativa effekten från skuldsättning och räntenivåer borde lätta framöver i takt med att räntorna söker sig nedåt.


Lästips:
Besök gärna Martin Björsells aktieblogg, som du finner här.

Vill du veta mer om aktieanalys och aktiehandel i Nordea?
Ta kontakt med din rådgivare i Private Banking. 
Är du ännu inte kund? Välkommen att kontakta oss för mer information.


Text: Martin Björsell Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 29.05.2024