Ekonomi

Sommar­­­­­börsen – kan du ta det lugnt i hängmattan?

Under sommaren brukar aktiviteten gå ner på börsen. Men i år blir det kanske lite annorlunda. Är man bara beredd på en ökad volatilitet kan det finnas intressanta köplägen, menar Private Bankings aktiemarknadsanalytiker Martin Björsell.

Martin Björsell
Det blir en skakig börsresa i sommar med både stekheta dagar och oväntade kallduschar, förutspår Private Bankings aktiemarknadsanalytiker Martin Björsell.

Det vankas sommar och många av oss längtar säkert efter ledighet och att komma bort från en stressig vardag. Några ser kanske fram emot att sätta tänderna i ett nytt spännande projekt medan andra suktar efter en god bok i hängmattan.

Utifrån ett börsperspektiv brukar sommarmånaderna innebära en lugnare period med lägre aktivitet och handelsvolymer. Det är däremot inte samma sak som en lugn utveckling. Med lägre likviditet bör man som investerare vara beredd på ökad volatilitet, sommarbörsen brukar ju kunna bjuda på såväl varma sommardagar som kalla bad. Är man medveten om detta behöver man inte trilla ur hängmattan om det blir turbulent – för den långsiktiga kan det kanske rent av skapas intressanta köplägen under sommaren.

Sell in May and go away…”

Även om det ena året sällan är det andra likt visar historiken på ett tydligt säsongsmönster på börsen. Sommarmånaderna brukar som sagt innebära en lägre aktivitet och perioden tenderar också att bjuda på en lägre avkastning än resten av året, vilket fångas i det gamla brittiska talesättet ”Sell in May and go away…”. Skillnaden mellan olika år är dock stor och historien visar samtidigt att juli varit en riktigt bra börsmånad de senaste 15 åren.

Givet den starka inledningen på börsåret och de osäkra framtidsutsikterna tror jag att börsen står inför en mer osäker resa framöver. Bara det talar kanske för att den mer taktiske investeraren bör lyssna på talesättet och se över sin exponering.

Med det sagt kan konstateras att Time in Market oftast är viktigare än Timing the Market, varför den långsiktige investeraren gör klokt i att exponera sig mot marknaden över tid, snarare än att hoppa in och ut. Av det följer att sommarmånaderna kan skapa bra köplägen för den långsiktige.

Martin Björsell
Martin Björsell slår ett slag för kvalitetsaktier från bolag med starka positioner på marknaden. Det känns tryggare i svängiga tider.

Våren gav en bra start på året

Om vi blickar tillbaka och summerar rapportperioden för första kvartalet kan jag konstatera att bolagen återigen bjöd på positiva överraskningar. Det var framför allt lönsamheten som imponerade, vilket gav högre resultat än väntat trots att omsättningen var mer i linje med förväntningarna.

De starka rapporterna har däremot fått ett relativt ljummet mottagande. Analytikerna har inte extrapolerat de positiva avvikelserna, utan prognoserna är nu egentligen bara tillbaka till nivåerna de var på innan man sänkte förväntningarna inför rapportperioden – vilket gjorde det enklare för bolagen att överraska positivt och gjorde avvikelserna mindre imponerande.  

Utöver fokus på kommande rapportperiod väntas nu marknadens blickar åter riktas mot makroekonomiska data som hitintills målat upp en splittrad bild. Samtidigt fortsätter centralbankerna att brottas med inflationen och utvärdera vad de tidigare åtgärderna fått för effekt. Även om inflationen fortsätter att komma ned är den sannolikt fortsatt för hög för Fed och andra centralbanker att gå så pass långt att de börjar sänka räntan redan i år, vilket marknaden till viss del hoppas på.

Kvalitetsaktier förordas även framöver

Efter år av penningpolitisk stimulans har vi nu fått erfara snabba och kraftiga åtstramningar. Resultatet av detta borde bli att hjulen i den globala ekonomin kommer att snurra långsammare framöver, vilket i sin tur riskerar att leda till en vinstresession.

När jag tittar i backspegeln på tidigare perioder av svagare vinstmomentum och direkt vinstnedgång brukar kvalitetsbolag vara de som lyckas försvara vinsterna bäst. Detta gäller särskilt i förhållande till värdeaktier men även jämfört med tillväxtaktier. Det finns inget som talar för att det inte kommer att upprepas även denna gång om vinstresessionen blir ett faktum.

Det gör att jag fortsätter att förorda kvalitetsaktier, detta trots att denna grupp av aktier utvecklats bättre och värderingen här oftast är högre än för marknaden generellt. Kvalitetsbolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och bra möjligheter att påverka sina priser. De verkar på marknader med strukturell tillväxt och uppvisar höga och stabila marginaler över tid, med en hög avkastning på sysselsatt kapital. Det är något jag tycker det är värt att betala extra för i tider av osäkerhet.   

Vill du veta mer om aktieanalys och aktiehandel i Nordea? Ta kontakt med din rådgivare i Private Banking.

Är du ännu inte kund? Välkommen att kontakta oss för mer information.


Text: Martin Björsell Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 31.05.2023