Personligt

Simons sanning

Sedan tio år tillbaka är han en av världens mest anlitade föreläsare och hyllade författare. Hans tankar har format det moderna affärslivet. I en exklusiv intervju berättar Simon Sinek om korståget för ett nytt och hållbart ledarskap.

Varför följer vi vissa människor? Simon Sinek är succéförfattaren som vill se ett nytt och mer inkluderande ledarskap.

Hans filosofi föddes ur hans egen vantrivsel. Under början av 00-talet drev Simon Sinek sitt företag, hade flera anställda, var framgångsrik.  Men trots att han personifierade den amerikanska drömmen var han less.

Han visste vad han gjorde, och att han var bra på det.

Han visste hur han gjorde det, och vad som gjorde det speciellt.

Däremot kunde han inte tala om varför han gjorde det.

När en person i hans omgivning frågade hur det var fatt och uttryckte sin oro över honom insåg Simon Sinek att situationen var ohållbar, att han var tvungen att hitta tillbaka till det han kände sig passionerad över.

När han sedan gick ut och berättade för sina vänner om sin nya åskådning – att man måste veta vad, hur och framför allt varför man går till jobbet för att kunna känna arbetsglädje – märkte han att de inte bara lyssnade, de började agera likadant, göra förändringar och åstadkomma fantastiska resultat.

För att lyckas över tiden måste företagen vara mer lojala med sina medarbetare, anser Simon Sinek.

Tio år senare är det inte bara vännerna som lyssnar på honom. Simon Sineks tankar har tagit plats i den moderna management-vokabulären, i dag talar nästan alla om vikten av att hitta sitt varför, både som organisation och som individ.

Efter TED Talk (som just nu har omkring 43 miljoner visningar) och boken Start with why (och därefter ytterligare tre böcker) är Simon Sinek en guru, en handelsresande i syftesdrivet ledarskap.

Simon Sinek

Titel: Författare och föreläsare, utkom 2009 med boken Start with why?

Ålder: 46 år.

Bor: I New York, USA.

Nätverk: Omkring 43 miljoner visning av hans TED Talk, kunder som American Airlines och Disney och uppdrag i FN och den amerikanska militären har gjort Simon Sineks nätverk stort.

– Man kan undra hur jag fortfarande efter tio år kan göra karriär på detta? Men jag antar att gamla vanor är svåra att bryta, och att det än i dag finns många som drar nytta av att skydda status quo i sina organisationer. Och en del incitamentsstrukturer och belöningssystem som premierar kortvarig framgång. Du kan nå kortvarig framgång utan förtroende och samarbete, men inte långsiktig, säger Simon Sinek.

– Det handlar om att fatta ett beslut, vill man driva sin organisation på kort sikt eller lång sikt? Det är trevligare att gå till en arbetsplats där du känner dig betrodd och litad på och där det pågår samarbete. Ju mer vi trivs på vår arbetsplats, desto mer delar vi med oss av våra idéer. Det är helt enkelt ett bättre sätt att leva.

Och ja, med ett affärsliv som allt mer talar om hållbarhet och där svaret på frågan ”varför?” allt oftare inte är ”maximera vinsten” utan att finna ett högre syfte, borde väl inte Simon Sinek längre behövas?

Men han ser sig bara nyss ha börjat.

– Det där började på 1970-talet, när ekonomen Milton Friedman lade fram sina teorier om att det är företagsledarens ansvar att maximera företagets vinst inom lagens gräns. Det är nonsens! Vad säger det om etik? Vi får hela tiden höra företagsledare försvara oangenäma händelser genom att säga ”vadå, vi bröt inte mot lagen?!”. Det är löjligt, det är en sådan låg nivå. Så jag tror inte att Friedman förstod affärslivets dynamik, att det handlar om mer än bara pengar. Den kapitalism som Friedman lade grunden för är inte densamma som Adam Smith skrev om, säger Sinek och kallar det för ”bastardartad kapitalism”.

Simon Sinek menar att vi måste sluta tänka kortsiktigt för att bli riktigt framgångsrika.

– Alla dessa anti-kapitalismrörelser som vi ser runt om i världen har rätt när de gör uppror mot den, för det är inte verklig kapitalism. Kapitalismen, när det är gjort rätt, sätter människorna först. Det är människor som jobbar på företagen, det är människor som handlar från dem, det är människor som investerar i dem. Under 1980- och 90-talen skapades ett kortsiktigt fokus, och för första gången användes massuppsägningar för att balansera upp ett dåligt resultat. Något sådant hade inte förekommit tidigare. Att sätta aktieägarnas behov före medarbetarnas och kundens är detsamma som att ta råd från fansen i stället för att lyssna på vad dina spelare behöver när du bygger ett fotbollslag. Det går inte att bygga ett starkt team på det sättet. Men det är så vi bygger företag, säger han.

Följd av detta blir att vi får medarbetare som är illojala och som snabbt söker sig vidare till andra jobb.

– Det hänger inte ihop med att verksamheten, tiden eller människor förändras, det hänger ihop med att företagen inte visar medarbetarna någon lojalitet. Och varför ska de då vara lojala mot företagen?, säger Simon Sinek och slår ut med armarna.

”Jag känner till många personer som har mycket ledande befattningar i företag utan att vara ledare. De har auktoritet och får andra att göra vad de säger. Men vi skulle aldrig välja att följa dem.”

Efter att ha rest över hela världen och mött de främsta ledarna har han insett att de ofta har det gemensamt att de fortfarande betraktar sig som elever och att deras utbildning aldrig blir klar.

Dessutom, påpekar Sinek, ser de inte ledarskap som en befattning.

– Jag känner till många personer som har mycket ledande befattningar i företag utan att vara ledare. De har auktoritet och får andra att göra vad de säger. Men vi skulle aldrig välja att följa dem. Och jag känner till många människor som sitter långt ner i organisationen, som har lite auktoritet, men som väljer att ta hand om människor i sin omgivning. Sådana personer litar vi på och är beredda att följa vart som helst. Ledarskap är, med andra ord, ett ansvar. Och att bli ledare är att anta en livsstil, det är inte en enstaka händelse, det är som skillnaden mellan att få ett barn och att uppfostra ett barn. Att få ett barn är enkelt, att få en chefsbefattning är lätt. Men att vara ledare, eller att vara förälder, är väldigt, väldigt annorlunda. Det är beslut för livet, och det slutar aldrig och du kommer aldrig bli bäst. Du kan bara vara bra och du kan sträva efter att bli bättre, det är det enda. Det går inte att vinna, säger han.

Om detta handlar hans nya bok The Infinity Game, som utkommer i oktober i år. Den bygger på tesen att vi alla deltar i ett spel utan slut. Och att vi måste vi skaffa ett nytt synsätt om vi vill bli framgångsrika.

– Det går inte att vinna i ett äktenskap, det går inte att vinna i vänskap, det går inte att vinna i affärer. Och när vi gör det, och lär oss att anpassa oss till det, kommer vi att vinna en större grad av förtroende, samarbete och innovation, säger han.

Att sträva efter att hitta sitt varför utgör grunden för ett ständigt lärande, det har Simon Sinek själv fått erfara.

– Jag har lärt mig att lita mer på min magkänsla. Jag har lärt mig att bedöma affärsmöjligheter utifrån mitt varför. Om något verkar lönsamt men får mig ur balans, säger jag nej. Om något ger mindre pengar men verkar utvecklande, i enlighet med mitt varför, så tackar jag ja. Det här sättet att tänka har också gjort att jag har riktat blicken mer inåt, jag har lärt mig mer om mig själv. Att lära sig att hitta sitt varför är inte en händelse, det är en resa.

Text: Fredrik Emdén Foto: Andreas von Gegerfelt

Publicerat 26.08.2019