Personligt

Signal till framtiden

Efter två decennier som riskkapitalist och 150 genomförda bolagsaffärer i kappsäcken lämnade Jan Ståhlberg 2018 investmentbolaget EQT på topp. I dag driver han Trill Impact – döpt efter familjens första barn – som investerar i bolag med tydliga hållbarhetsmål.

Efter 24 framgångsrika år med EQT vill Jan Ståhlberg göra Trill Impact till en global framgångssaga.

Efter nära 24 år inom EQT startade Jan Ståhlberg ett personligt hjärteprojekt 2019. Private equity-företaget Trill Impact är ett kommersiellt projekt som har som strategi att bidra till en bättre värld. Genom att investera i medelstora onoterade bolag i Nordeuropa och driva på företagsledningarna med fokus på hållbar utveckling och lägre klimatpåverkan vill Trill Impact skapa verklig förändring.

Som grundare är Jan Ståhlberg förvissad om att det är möjligt att agera affärsmässigt och samtidigt vara en aktiv investerare med hållbarhet som utgångspunkt. Det är den tanken som skiljer Trill Impact från andra riskkapitalbolag. Om strategin att bidra till en hållbar utveckling inom bolagen som företaget investerar i ska lyckas är det viktigt med relationer, förtroende och mätbarhet. Både hjärna och hjärta måste vara med om man ska kunna bygga en god affär i en ny tid.

Jan Ståhlberg har bland annat varit chef för EQT i Asien och i USA, och har bott tre år i New York.

Jan Ståhlberg

Född: 1962 i Hällefors.

Familj: Tre barn och Jennie.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm, studier vid MBA-programmet vid New York University, Stern School of Business.

Gör: Grundare och vd för Trill Impact AB 2019.

Bakgrund: SKF, Ovako, medlem av ursprungliga investeringsteamet på EQT 1995 som han lämnade 2018 som vice ordförande och delägare.

Engagemang: Styrelsemedlem i Bactiguard, ITB-medical och Trelleborg AB. Preses i Svenska Schackakademien.

– Som privatpersoner börjar vi ta till oss att ett hållbart samhälle och planetens överlevnad är avgörande för våra liv i dag och för kommande generationer. Även organisationer, politiker och företag har börjat engagera sig. Men vi är bara i början av den utvecklingen. Jag är övertygad om att investeringar i bolag med hållbar och klimatsmart utveckling som mål kan skynda på utvecklingen. På det sättet kan Trill Impact vara en positiv kraft i den nödvändiga transformationen, säger Jan Ståhlberg.

Ambitionen är inte blygsam. Målet är att Trill Impact ska bli en ledande global aktör inom området som är knutet till private equity. Jan Ståhlberg har gått in i sitt nya projekt med hull och hår. Han ser en enorm potential i ett snabbt växande investeringsområde. Sättet att arbeta kommer från riskkapitalbranschen och hans mångåriga personliga erfarenhet från industri och turn-around-case i Sverige och internationellt. Investeringarna ska ge en god avkastning. Det är grunden. Men nyckeln till framgång är personligt engagemang och specialistkunskap.

Trill Impact investerar endast i bolag som bidrar till en bättre värld, och som stödjer FN:s mål om hållbar utveckling.

– Kärnan i Trill Impact är vår dubbla kompetens. Ett exempel på det är våra workshops som vi har mellan nio och tre på fredagar. Då går vi igenom tilltänkta investeringsprojekt. Vi börjar med de affärsmässiga aspekterna och möjlig avkastning. Sedan övergår vi till en diskussion om vilken förbättringspotential det finns i bolaget, både när det gäller lönsamhet och möjlighet att skapa miljömässig och social impact. I mötet mellan riskkapitalister och hållbarhetsanalytiker uppstår en särskild dynamik som övergår i problemlösning och verkstad för förändring. Det är spännande att vara med i de diskussionerna.

Trill Impact har tillgång till Nordeas drygt trettio experter på hållbarhet och sysselsätter fem heltidsanställda hållbarhetsanalytiker som är väl insatta i FN:s globala hållbarhetsmål, lagar och regler, aktuell forskning och tekniska möjligheter. De har också gedigen kunskap om positiva exempel från andra bolag och snabbt växande och innovativa sektorer som hälsovård, energieffektivitet och avfallshantering.

– När vi diskuterar utvecklingsmöjligheterna hos olika företag händer det saker. Tankarna och idéerna om hur ett specifikt företag kan förbättra sig när det gäller hållbarhet, klimatpåverkan och sociala faktorer ger möjlighet till innovation och kommersiell utveckling. På det sättet bidrar vi till att skapa värdetillväxt i bolagen som vi investerar i.

Jan Ståhlberg är en entusiastisk schackspelare, och säger att spelet har lärt honom att planera. ”När du har gjort ditt drag går det inte att ångra sig eller flytta tillbaka schackpjäsen.”

Hållbarhetsanalytikerna deltar även i personliga möten med bolagsledningarna. En viktig del av företagets strategi är att skapa mer långvariga relationer med beslutsfattare i bolagen som Trill Impact investerar i. Det ger större incitament för påverkan i rätt riktning.

Ett av bolagen som Trill Impact investerar i är Nordomatic. I somras blev Trill Impact majoritetsägare i bolaget som är Sveriges största oberoende bolag inom klimatsmart fastighetsautomation. Jan Ståhlbergs och kollegornas ambition är att bidra aktivt till att skynda på Nordomatics redan starka hållbarhetsagenda. I det här fallet får Trill Impact med sitt fokus på impact private equity möjlighet att leva upp till sin kombination av hållbarhet och kommersiellt värdeskapande och att hjälpa företaget att ta nya steg i sin utveckling.

”Tänk om vi kunde flytta över en del av vårt gemensamma pensionskapital så att det görs fler investeringar i lönsamma bolag med fokus på hållbarhet.”

Som grundare av en ny investeringsorganisation gäller det att ha tålamod. Även om det första året har gått enligt plan finns det mer att göra. Kapital från stora institutioner och pensionskapital är trögrörlig materia.

– Tänk om vi kunde flytta över en del av vårt gemensamma pensionskapital så att det görs fler investeringar i lönsamma bolag med fokus på hållbarhet. Visst kan vi bidra lite grann på ett personligt plan, men genom att vara med och bygga upp bolag på tio till tjugo års sikt kan vi bidra ännu mer till omställningen som vi behöver göra för våra barn.

Trill Impact har ett nära samarbete med Nordea, och har tillgång till bankens hållbarhetsexperter.

Vi är mitt i en megatrend som stavas hållbarhet. Det visade sig bland annat när Larry Fink, vd för den gigantiska amerikanska fonden Blackrock, i januari 2019 deklarerade att bolagens hållbarhetsfokus och klimatarbete skulle få en central roll för fondens investeringar. Även Greta Thunbergs engagemang och tydliga krav på vuxenvärlden att det är dags att agera nu för att rädda vår gemensamma planet har gjort avtryck.

– Unga människor lär vara en drivande kraft i omställningen. Förändringen är konsumentdriven. Allt fler kommer att kräva av företagen att de arbetar med hållbarhet och klimatfrågor. I nästa val i Sverige kommer Greta Thunberg och hennes generationskamrater att rösta och vara med och påverka utvecklingen. Det talar för att det kommer att hända saker framöver.

Det gör att tiden talar för Trill Impact och de bolag som Trill Impact investerar i. Impactstrategier ligger helt rätt i tiden. Jan Ståhlberg ser optimistiskt på framtiden. Efter en lång bana som riskkapitalist och medlem av ursprungliga investeringsteamet på EQT 1995 är det nu dags för honom att betala tillbaka i form av hållbar utveckling med sikte på kommande generationer. Hans personliga engagemang är genuint. Det har han bland annat visat i praktiken genom socialt engagemang i Schackakademien, som ger ungdomar möjlighet att delta i spelet, oavsett vilken bakgrund de har. Det är något som han sympatiserar med. Ett tecken på att Jan Ståhlberg menar allvar med sin satsning är att Impact har döpts efter familjens första barn; Trill. Det ska ses som ett löfte om en lovande framtid.

Text: Anders Ström Foto: Peter Cederling

Publicerat 28.10.2020