Innovation

Sagan om ringen

Det började med ring från Finland som skulle få oss att sova bättre. I dag har health tech-trenden med digitala hälsoverktyg vuxit till en miljardindustri.

Bild: Shutterstock

När finska Oura Health 2013 presenterade den första versionen av Oura Ring förebådade man en utveckling som i dag vuxit till en stark trend.

Det var inte en ring som bländade med guld och diamanter. Den här ringen var utrustad med infraröd LED-mätning, 3D-accelerometer och gyroskop och själva tanken med ringen var att ge dess användare insikt om hur kroppen svarade på deras livsstil.

I dag ser vi en stadig ström av smarta och innovativa produkter och tjänster som kan kategoriseras som Health Tech – digitala produkter, verktyg och appar som är avsedda att få oss att må bättre och prestera bättre. Enligt CB Insights finns i dag 360 bolag globalt som är verksamma inom ”health tec” och som tillsammans har lockat till sig fyra miljarder dollar i riskkapital.

Foto: Oura

Oura Ring lanserades som en metod för att motverka sömnproblem. Kan man bädda för bättre nattsömn så är mycket vunnit i det dagliga livet. Ringen plockar upp signaler från kroppen både under sömn och i vaket tillstånd. När hjärtfrekvens, blodvolym, kroppstemperatur, rörelsevanor, vila, kaloriförbrukning och andra signaler avkodas och sorteras så kommunicerar dessa signaler en tydlig bild av en människas hälsotillstånd. Eller ”readiness”, som Oura uttrycker det.

Ringen har rönt intresse sedan den lanserades men försäljningen fick ett rejält lyft under 2020, delvis tack vare att många basketspelare i NBA använder ringen, som sägs kunna ge signaler om covid-19-smitta innan dess bärare själv känner av några symptom.

Oura Ring
Foto: Oura

En talesperson för Oura Health berättar för Talk with Nordea att försäljningen av ringar under fjolåret gick från 150 000 ringar till 300 000, och antalet anställda ökade från 100 till 200.

Som så ofta när man är lite före sin tid hade Oura initialt svårt att hitta investerare. Pengar fanns – men företagets grundare Petteri Lahtahla ville att de som hoppade ombord på projektet skulle drivas av något annat än bara avkastning på investerade pengar.

– Det var svårt att hitta investerare som förstod den här drivkraften. Det fanns några i Finland som trodde på oss, men det slutade med att vi gjorde mycket fotarbete i USA. I de allra flesta fall avvisades vi, har Petteri berättat.

Prin Harry
Foto: Shutterstock

Men ringens rykte har vuxit och i dag sitter ringen på fingern hos både prins Harry och Will Smith.

Suget efter ”health tech wearables” var 2013 i sin linda. I dag ser vi en rad smarta verktyg som är gjorda för att hålla oss friska, eller larma om vi blir sjuka.

Branschen växer med en svindlande hastighet, vilket bottnar i en lika snabb kunskapsutveckling i medicinsektorn – världens samlade medicinska kunskap fördubblas var 73:e dag enligt investmentbanken Merrill Lynch.

Det finns förstås många fördelar med den nya teknikens möjligheter men – det är en marknad man ska närma sig med viss försiktighet och med kritiska ögon.

 Idrottslöpare som kontrollerar konditionsträning på sport smartwatch
Foto: Shutterstock

”Olympiaprofessorn”, HC Holmberg på Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet, gjorde 2017 en utvärdering av så kallade ”wearables” ämnade att mäta prestation och hälsa. Han kom fram till att de flesta inte var vetenskapligt utvärderade. Holmberg menade då att det fanns ett stort behov av att fastställa tillförlitligheten hos de mätdata som levererades.

”Health tech wearables” reser också etiska frågetecken. Det finns exempel på försäkringsbolag i USA som erbjudit sina kunder sänkt premie om de använder sig av företagets aktivitetsarmband. Frågan är om den som tidigt, tack vare den moderna tekniken, sett tecken på en annalkande sjukdom utan att agera, ska kunna få full ersättning från sitt försäkringsbolag. Och vad används all insamlad data egentligen till? För oss som individer kan informationen från appar och digitala verktyg vara nyttig, rent av livsavgörande. Men det finns de som pekar på konflikter med den personliga integriteten.

5 digitala hälsoverktyg

Omron HeartGuide

En tredjedel av alla människor sägs lida av högt blodtryck, något som kan orsaka både stroke och hjärtattacker. Blott hälften av de drabbade är medvetna om sitt tillstånd varför 10 miljoner människor dör i onödan årligen. Med livsstilsförändringar och övervakning av det kardiovaskulära hälsotillståndet kan 80 procent av dödsfallen förhindras. HeartGuide har formen av ett armbandsur och är den första bärbara blodtrycksmätaren. Den använder en uppblåsbar manschett i klockbandet för att göra en blodtrycksavläsning. Andra hälsofokuserade smartklockor förlitar sig på sensorteknik som bara kan ge grövre uppskattningar av blodtrycket.


Coala Life
Foto: Coala Life

Coala Life

En hjärtmonitor med en klisterfri sensor som är kopplad till en app med smarta algoritmer. En EKG-mätning tar 60 sekunder och analysresultat skickas direkt till mobilen. Alla mätningar sparas digitalt och kan delas med din vårdgivare.


Lifesum

Svenskutvecklad app som hjälper oss att leva hälsosamt genom att hålla koll på intag av mat och dryck samt träning. Appen har 45 miljoner användare i Europa och USA och har nu också en tjänst där arbetsgivare kan erbjuda appen som en löneförmån till de anställda.


Welbot


Brittisk app som skickar en påminnelse till de anställda under arbetsdagen i syfte att minska stillasittande beteende och förbättra det fysiska och mentala välbefinnandet på jobbet.


Henrik Tegelström, vd på Linkura.
Henrik Tegelström, vd på Linkura. Foto: Mikael Sjöberg

Linkura

60 procent av alla sjukskrivningar kan härledas till stress. Med en app och algoritmer från en EKG-mätare levererar Linkura objektiva data som speglar hur du och din kropp mår. Användaren får värden för stressnivåer, återhämtning, sömn, aktivitet och stillasittande, och en AI-coach vid namn Linus hjälper användaren att reflektera över när och varför hen blir stressad.


Publicerat 29.08.2021