Ekonomi

Så sätter du upp en stiftelse

9 viktiga frågor att tänka på, enligt Nordeas jurist Rickard Krantz – och hur Private Banking kan hjälpa dig genom alla steg.

1. Jag vill donera en stor summa till ett ändamål som ligger mig varmt om hjärtat och tänkte sätta upp en stiftelse. Hur går jag till väga?

– Först och främst vill jag lyfta fram att man då är i gott sällskap. Vi märker att intresset för filantropi ökar bland våra kunder.

När man sedan har bestämt sig för att skrida till verket är det allra viktigaste är att noga tänka igenom stiftelsens ändamål och hur man formulerar det på ett bra sätt. Efter att stiftelsen har bildats är det den formuleringen som styr och den kan inte ändras med mindre än ett myndighetsbeslut och då under ganska speciella förutsättningar. När det gäller ändamålet ska det även framgå på vilket sätt det ska främjas, till exempel genom bidrag eller någon typ av verksamhet.

När det sedan handlar om vilket kapital som ska ges till stiftelsen kan man ju fundera igenom hur det görs på bästa sätt. Har man till exempel aktier kan det vara en god idé att skänka dessa eller åtminstone utdelningsrätter till en stiftelse. Fördelen med det är att varken privatpersonen eller stiftelsen under vissa förutsättningar då behöver beskattas för utdelningen eller kapitalvinsten. En större del kan med andra ord gå till det välgörande ändamålet.

Rickard Krantz

Bor: Göteborg

Utbildning: Jur. kand.

Karriär: Skatteverket, Deloitte, Kammarrätten, Danske Bank och Tholin & Larsson

Dold talang: I ett parallelluniversum är jag rockmusiker.

Läser: Just nu mycket Alfons Åberg

Stiftelse som imponerar på dig: Det finns många stiftelser som gör stor skillnad i samhället i dag. Till exempel finansieras en stor del av forskningen i Sverige av medel från stiftelser. Men personligen blir jag nog mest fascinerad av riktigt gamla stiftelser som än i dag fungerar väl och fortfarande gör skillnad i samhället – kanske 100 eller 200 år efter bildandet.

2. Hur är det med beloppsbegränsningar när man bildar en ny stiftelse?

– Det finns inga direkta beloppsbegränsningar men en begränsning är ju att en stiftelse ska vara varaktig och det ger ju åtminstone någon form av nedre gräns för kapitalets storlek.

3. Vad tycker du är absolut minimum?

– En stiftelse har ju en del kostnader som till exempel revisionsarvode, eventuellt styrelsearvode med mera. Med tanke på det tror jag att man bör tänka sig ett kapital på i storleksordningen 20 miljoner kronor eller mer.

4. Vilka typer av stiftelser finns det?

– Det finns flera olika typer av stiftelser men när man pratar om välgörande ändamål är det i regel så kallade avkastningsstiftelser eller insamlingsstiftelser som kommer i fråga.

5. Behöver man styrelse och revisorer?

– En stiftelse måste ha både styrelse och revisor. Alternativet till styrelse är att stiftelsen har så kallad anknuten förvaltning vilket innebär att det i stället för en styrelse är en juridisk person som ansvarar för förvaltningen av stiftelsen.

6. Något jag bör tänka på när det gäller stiftelsens stadgar?

– Ja, det finns ju en hel del att tänka på. Det tål att upprepas att det är ändamålet som är det som kräver allra mest omsorg eftersom det i regel ska ha en evig horisont. Å ena sidan ska en bra ändamålsformulering vara tillräckligt specifik för att de som ska förvalta stiftelsen ska kunna efterleva stiftarens avsikter så gott som möjligt. Å andra sidan ska ändamålet vara tillräckligt flexibelt för att klara av tidens tand.

Det finns möjlighet att ta in ett så kallat ändringsförbehåll i stadgarna vilket ger möjlighet att förändra stiftelsens bestämmelser, dock inte ändamålet.

Ytterligare en sak som man måste fundera igenom är hur stiftelsen ska styras. Hur många ledamöter behövs det? Krävs särskild kompetens? Hur ska de utses? Ska de vara arvoderade?

7. Vilka skatteregler är det som gäller, ska stiftelsen redovisa moms och deklarera till exempel?

– I grunden är det samma skatteregler för stiftelser som för företag, vilket innebär att försäljning av varor och tjänster normalt är momspliktig och att stiftelsen ska lämna deklaration till Skatteverket. För stiftelser med vissa allmännyttiga ändamål finns dock lättnadsregler som gör att kapitalvinster, räntor och utdelningar inte beskattas under vissa förutsättningar.

8. Vad kan Private Bankings stiftelsejurister bistå med?
– Det finns en massa legala aspekter när det gäller stiftelser och vi kan hjälpa till med det mesta. Det kan gälla frågor vid bildandet, exempelvis hur man kan utforma stiftelsens förordnande för att den över tid ska fungera så bra som möjligt beroende på stiftarens önskemål.

Handlar det om befintliga stiftelser hjälper vi till exempel till med skattefrågor och tolkning av förordnanden. Är det äldre stiftelser där förordnandet har blivit föråldrat och är svårt eller kanske till och med omöjligt att tillämpa kan vi också hjälpa till.

9. Vilken övrig hjälp kan jag få av Nordea när det gäller att förvalta en stiftelse? 

– Vi har en rad olika tjänster för stiftelser. Exempelvis sköter vi redovisning och löpande bokföring för stiftelser. Vi kan också hjälpa också till med deklaration, skatteberäkningar och en del administration och myndighetskontakter. Givetvis hjälper vi även till med kapitalförvaltningen och lämpliga strategier för den som tar hänsyn till både skatteregler och vad som anges i stadgarna.

Foto: Emil Rekestad

Publicerat 07.01.2020