Ekonomi

Så maxar du pensionen som företagare

Pension är inte alltid det som står högst upp på dagordningen när man driver företag. Men det är väl värt att tänka till i tid – och det finns många konkreta steg att ta, smarta val att göra och tydliga misstag att undvika, enligt Nordeas försäkringsspecialist Jonas Abraham Karlberg.

Jonas Abraham Karlberg
Jonas Abraham Karlberg, försäkringsspecialist för kunder i Private Banking på Nordea.

Många egna företagare arbetar hårt, ofta mycket mer än heltid. Trots det tar man kanske inte ut lön i motsvarande omfattning och gör inte heller avsättningar till pensionen. I stället ser man företaget som sin framtida pensionskälla – tillgångarna finns ju där och någon gång ska man väl nyttja dem också, är det många som resonerar.

– Men att maxa sin pension handlar om mer än att bygga kapital – det handlar om att ta höjd inför en oväntad framtid och fatta välgrundade beslut, säger Jonas Abraham Karlberg.

Vilken typ av beslut kan det röra sig om?

– Det kan handla om att börja avsätta pengar till en tjänstepension för att skydda både sig själv och sina närstående. Dessutom måste man tänka på sin situation här och nu. Vad händer om du plötsligt blir sjuk och inte kan sköta ditt företag?

När det gäller tjänstepension kan det finnas flera fördelar med att teckna en sådan jämfört med att vänta på att få ut vinsten från sitt företag, konstaterar Jonas Abraham Karlberg.

Hand som vattnar en en planta som har formen av en uppåtgående pil

– Främst är det en trygghet för framtiden. Genom att sätta av pengar till en tjänstepension finns det en plan så att du kan gå i pension – oavsett vad som händer med ditt företag. Tänk på det som en riskspridning helt enkelt, att du inte står och faller med företaget. Som du ju dessutom kan behöva sälja för att få ut ditt kapital.

När ett bolag ska säljas är det för övrigt inte ovanligt att företagsägaren väljer att först ha företaget vilande under ett antal år. Det kan finnas skattemässiga fördelar med att göra så, men samtidigt kan ju tiderna hinna bli sämre så att försäljningen kanske inte alls blir den man räknat med. Då är det bra att redan ha tryggat pensionsinbetalningarna.   

Om jag vill göra ett generationsskifte i företaget istället, vad händer då?

– När nästa generation ska ta över är det vanligt att ägarskiftet sker utan att föregående ägare tar ut något marknadsvärde. Då är det extra viktigt att ha pengar tryggade till pensionen. Har man inte haft det löpande genom åren så kan man här ”köpa ikapp” pensionen. Så ta reda på hur din framtida ekonomi blir innan generationsskiftet inleds.

Vilka avdragsmöjligheter för pensionssparande har egna företagare?

– Enligt huvudregeln kan du göra avdrag för pensionssparande med upp till 35 procent av inkomst i näringsverksamheten, varje år fram till pension. Avdraget får dock inte överstiga tio prisbasbelopp per år och anställd.

Ytterligare en fördel med tjänstepension är att man kan lägga till ett efterlevandeskydd, så att anhöriga får utbetalningarna ifall man själv avlider före pensionsdagen.

Det finns även andra frågor att ha koll på när man driver företag. Många företagare saknar försäkringar som kan täcka upp i situationer när man inte kan jobba, som vid sjukdom.

– Finns det ett ekonomiskt skyddsnät i form av en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du klara dig bra ändå under en tid. Har du även en sjukvårdsförsäkring kan du få vård och snabbare komma tillbaka i arbete igen, säger Jonas Abraham Karlberg.

Som försäkringsspecialist möter han ofta företagare som inte hunnit ta tag i vare sig pensionen eller några försäkringar. Men det finns alltså hjälp att få.

– Vi hjälper dagligen till att säkerställa att företagare ger sig själva rätt pensions- och försäkringsförmåner.

Nordea kan erbjuda bra paket för denna typ av försäkringar för företagare och har man dessutom anställda i bolaget finns lösningar även dem.

– Många tror att allt sköts av staten och tjänstepensionsförvaltarna, men så är det inte. Både egna företagare och privatpersoner har ett eget ansvar och kan påverka sin framtida pension. Dessutom bör man vara uppmärksam så att man väljer en bra förvaltare, säger Jonas Abraham Karlberg.

tärningar som bildar ordet pension som ligger på bädd av sedlar
Bild: Shutterstock

 Har inte alla förvaltare samma regelverk och liknande förvaltning?

– Visst, alla följer samma regelverk. Men det jag ofta stöter på är att vissa aktörer tar ut högre avgifter utan att tillföra något mervärde. Det kan i slutändan handla om betydande summor som pensionssparare går miste om, säger Jonas Abraham Karlberg.

När det gäller förvaltning betonar han att det finns skillnader mellan olika banker och försäkringsbolag.  

– Hos oss på Nordea har vi ett stort urval av både interna men även externa fonder tillgängliga för ditt pensionssparande – tjänstepension, premiepension och egna försäkringar. Dessutom är vi riktigt bra på utlandspension. Vi hjälper dig att flytta hem den pension du tjänat ihop om du jobbat utomlands.


Vill du se över dina pensionslösningar och försäkringsskydd? Ta kontakt med din rådgivare i Private Banking.

Är du ännu inte kund? Välkommen att kontakta oss för mer information.


Text: Björn Wallenberg Foto: Henric Uhrbom

Publicerat 13.06.2024