Ekonomi

Så ger du bort sommarhuset

Sommaren stundar och med den väcks inte bara grönska och sommarblomster till liv utan även alla måsten som rör trädgård och husrenovering och som har legat i glömska under vinterhalvåret. Kanske funderar du på att ta ett steg tillbaka och överlåta sommarhuset på dina barn?

Emma Forsberg
Emma Forsberg, Private Bankings familjerättsjurist

Det finns en del att tänka på när det kommer till gåva av fastighet till nästa generation. Dels det rent praktiska runt själva gåvobrevet, dels när det gäller ägande och rättvisa mellan syskon. Här berättar Private Bankings familjerättsjurist Emma Forsberg mer om reglerna och besvarar några vanliga frågor.

Hur skriver man ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett skriftligt fysiskt dokument och det ska innehålla uppgifter om gåvogivare och gåvotagare och personnummer för dessa. Tillsammans med en överlåtelseförklaring ska även fastighetens fastighetsbeteckning anges.

Är det hela fastigheten eller bara en del som överlåts? Av gåvobrevet ska det tydligt framgå vilka fastighetsandelar gåvan avser. Om ni är flera gåvogivare eller gåvotagare måste det stå vilka andelar som avses för respektive person.

Vidare krävs det att gåvobrevet undertecknas av gåvogivaren och att gåvotagaren samtycker till gåvan och dess villkor genom sin underskrift, där även ort och datum ska framgå. Elektroniska signeringar är inte giltiga vid överlåtelse av fastighet. I vissa fall krävs det även att givarens make, maka eller sambo samtycker till gåvan.

Något som man inte heller får glömma är att underskrifterna måste bevittnas av två personer.

hus i ett paket

Kan man skriva in egna villkor i gåvobrevet?

Ja, som gåvogivare kan du uppställa olika villkor för gåvan. Ett vanligt villkor är att gåvan ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom. Ibland finns också villkor om att gåvogivaren ska behålla nyttjanderätten till fastigheten eller att någon ska ha förköpsrätt om gåvotagaren i framtiden vill sälja fastigheten.

Blir gåvan förskott på arv? 

Jag får ofta frågan om gåvan på något sätt påverkar arvet efter gåvogivaren. Huvudregeln är att gåvor som ges till egna barn är förskott på arv, medan gåvor till andra personer inte är det.

Som villkor för gåvan kan givaren i gåvobrevet bestämma att gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte. Oavsett vad du kommer fram till i denna del, är det viktigt att redan innan gåvan ges noggrant fundera igenom vad konsekvenserna blir för familjen.  Hur kan en tvist undvikas, både nu och i framtiden, om endast ett av barnen ska få gåvan? Kanske kan det barn som inte erhåller fastigheten få ett kontantbelopp istället för att rättvisa ska uppnås? Tänk också på att det är viktigt att fastställa värdet på gåvan, speciellt om gåvan ska utgöra förskott på arv. En oberoende marknadsvärdering av fastigheten som ska ges bort är därför bra att ordna.  

Påverkar gåvobrevet andra dokument?

Kanske har du i ditt testamente förordnat något specifikt angående fastigheten som nu ges bort, det är viktigt att komma ihåg i så fall. I samband med att gåvan ges rekommenderar jag att du gör en översyn av alla dina familjerättsliga dokument.

Hur beskattas gåvan?

Gåvoskatten avskaffades i Sverige år 2004. Viktigt att notera är dock att gåvotagaren övertar gåvogivarens (alltså ditt) anskaffningsvärde för fastigheten. Något som bland annat får betydelse om mottagaren säljer fastigheten i framtiden och då ska deklarera för vinst eller förlust.  

Hur söker man lagfart?

När gåvan har överlämnats ska gåvomottagaren ansöka hos Lantmäteriet om lagfart för att registrera det nya ägandet. Om en gåva av fastighet ges mellan två makar måste den registreras hos Skatteverket innan lagfart kan beviljas.

En lagfartsansökan ska göras inom tre månader från förvärvet. Lagfartansökan ska innehålla uppgift om fastighetsbeteckningen och gåvobrevet ska bifogas i original. Kontaktuppgifter till den person som ansöker om lagfart måste också framgå.

När ärendet är handlagt skickar Lantmäteriet en faktura för expeditionsavgifter. Det kan vara bra att veta att en expeditionsavgift tas ut för varje förvärvshandling. Ska du till exempel ge din fastighet till två barn kan det därför vara lämpligt att skriva ett gåvobrev istället för två.

Kontakta din rådgivare

Vill du diskutera de familjerättsliga aspekterna inför en gåva av fast egendom? Som kund i Nordea Private Banking kan du boka tid med en familjerättsjurist. Kontakta din rådgivare för information och bokning.

Foto: Jon Kandell Illustration: Maja Norrby


Tips! Den 17 juni är du välkommen att lyssna på ett webbinarium där familjerättsjurist Emma Forsberg och affärsjurist Anna Sandén djupdyker i frågor kring gåva av fast egendom. Bland annat tar de upp vad som händer när vederlag lämnas för gåvan och skatterättsliga konsekvenser i samband med det. Inbjudan skickas ut via e-post till dig som är kund i Private Banking. Har du frågor du vill att juristerna tar upp kan du skicka in dem i samband med anmälan.

Publicerat 28.05.2021