Ekonomi

Så bygger du en långsiktig aktieportfölj

Alla som följt börsskärmarna senaste halvåret vet hur snabbt kurserna kan röra sig och hur lätt det är att själv dras med. Ibland är det bra att ta ett steg tillbaka. Nordea Private Bankings aktieexpert Martin Björsell ger goda råd om hur du agerar långsiktigt.

Private Bankings aktieexpert Martin Björsell
Nordea Private Bankings aktieexpert Martin Björsell ger sina fem bästa tips om hur man kan tänka som långsiktig investerare.

Det finns nästan alltid något att oroa sig över på aktiemarknaden. Oftast påverkar orosfaktorerna marknaden endast kortsiktigt, men ibland – som i år – blir utmaningarna mer bestående och får påverkan på marknaden under en längre tid.  

Ser vi lite längre tillbaka vet vi att även om aktiemarknaden tenderar att svänga kraftigt vissa perioder så är den positiva trenden ändå tydlig över tid. Det går således att argumentera för att långsiktigt aktiesparande är mindre riskabelt än man kanske kan tro. Här ger Martin Björsell fem tips om hur du kan tänka som långsiktig investerare.

1. Sprid dina risker  

Vid aktieinvesteringar talar man ofta om två olika typer av risk, bolagsspecifik risk och marknadsrisk. Den sistnämnda innebär att när det verkligen smäller så tenderar i stort sett alla aktier att gå ner. Riskspridning kan lindra nedgången men inte stoppa den – något vi aktieinvesterare måste lära oss att leva med.

Genom en portfölj av aktier kan man begränsa den bolagsspecifika risken, enklast genom att sprida innehavet mellan bolag från olika branscher. Effekten är dock avtagande när man närmar sig 20 bolag. En lämplig utgångspunkt kan därför vara 15-20 innehav, vilket fortfarande är en koncentrerad portfölj.

Fördelen med ett begränsat innehav är framför allt att det är lättare att hålla koll. Dessutom får själva bolagsvalen fortfarande en viss inverkan på portföljutvecklingen.

2. Hitta din egen investeringsstrategi 

Så hur ska du tänka när du gör urvalet av aktier från olika branscher? Här krävs det att du sätter dig in i bolagen, dess tillväxtförutsättningar, risker och så vidare. Du bör också vara beredd att löpande utvärdera investeringarna och göra ändringar i portföljen om förutsättningarna förändras.

När du väljer bolag är det klokt att ha en tydlig strategi. Det kan hjälpa dig som investerare att inte frångå ditt långsiktiga perspektiv – men anger också när det är läge att lämna en investering.

Vissa investerare har en förkärlek för tillväxtbolag andra gillar lågt värderade bolag. Ibland lockas man att investera i ett företag som står inför en stor positiv förändring – medan vissa investerare ser en trygghet i att investera i bolag med god utdelningshistorik.

3. Skapa dig en uppfattning om bolagen 

Som långsiktig investerare kan det vara klokt att leta efter bolag med en stark marknadsposition, där tillväxtutsikterna får stöd av strukturella trender. Det återspeglas ofta i en god lönsamhet, hög tillväxt och gärna en solid finansiell situation, vilket utgör grundstenarna för att bedöma ett bolags långsiktiga värde. För att säkerställa bedömningen är det sedan viktigt att uppdatera sig kring vinst- och försäljningsutveckling, och om bolaget lyckas nå den förväntansbild som finns.  

4. Leta bolag där värdet inte reflekteras i börskursen

Om du följt aktiemarknaden en längre tid vet du att värdet på ett bolag inte nödvändigtvis är detsamma som priset. Värdet handlar primärt om en långsiktig syn om bolagets framtida kassaflöden och risk, medan priset bäst förklaras av de värderingsmått som aktien handlas till. Bolag man gärna vill investera i är således lönsamma bolag med goda tillväxtförutsättningar som kan köpas till en rimlig prislapp.

5. Tänk långsiktigt och utvärdera löpande

Eftersom det handlar om prognoser om framtiden händer det att man har fel i sin analys. Kom också ihåg att det kan ta lång tid innan ett bolags värde reflekteras i aktiekursen. En lärdom är då återigen att vara långsiktig i sitt aktiesparande, eller som John Maynard Keynes sammanfattat det: ”Markets can remain irrational longer than you can remain solvent”, och utvärdera sina investeringar löpande.

Vill du veta mer om Private Bankings aktieerbjudande, ta gärna kontakt med din rådgivare.

Är du ännu inte kund? Då är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

Publicerat 20.05.2022