Ekonomi

Så blir 2024!

Vilka marknader kommer gå bäst? Hur ska man tänka som investerare? Vad kommer hända med 3:12-reglerna? Vi pratade med sex experter och profiler på Nordea om deras förhoppningar och tankar inför 2024.


Ninni Franceschi
Ninni Franceschi, chef Nordea Private Banking, Sverige. Foto: Evelina Carborn

Vad kommer hända på Private Banking nästa år?

Verksamhetsmässigt kommer vår affär fortsätta att växa – dels genom att vi kommer välkomna fler kunder, dels för att vi utökar och får in fler nya kolleger och rådgivare.

Utöver det ska vi fortsätta utveckla våra tjänster och erbjudanden med nya intressanta investeringsprodukter och bra digitala lösningar. Vad gäller ekonomin tror jag på stabilare utsikter för inflation och räntor.

Som alltid hoppas jag också på att få träffa så många av våra kunder som möjligt 2024. Det är det absolut bästa med min roll – och varför inte ses under Nordea Open i tennis. Sommarens absoluta höjdpunkt!

– Ninni Franceschi, chef Nordea Private Banking, Sverige


Annika Winsth
Annika Winsth, chefekonom Nordea. Foto: Karl Nordlund

I år har vi upplevt krig, räntechocker och geopolitiska stormar. Vad tror du om makroekonomin 2024?

De globala riskerna är många och dessvärre större på nedsidan än uppsidan. Svensk ekonomi viker på bred front och även nästa år blir svagt. Riksbankens räntehöjningar biter på såväl efterfrågan som arbetsmarknaden och styrräntan sänks först tidig höst nästa år. Bostadspriserna förväntas falla ytterligare något och bottna till sommaren 2024. Kronan stärks, men förblir svag ur ett historiskt perspektiv. Återhämtningen av ekonomin sker först mot slutet av året.

– Annika Winsth, chefekonom Nordea


Martin Björsell
Martin Björsell, aktiemarknadsanalytiker, Private Banking

Börsen svänger hit och dit – hur ska man tänka som investerare?

Som investerare bör man vara beredd på att det fortsätter svänga om börsen. Marknaden har alltid något att oroas över. Under året som gått har oron varit fokuserad på de stigande räntorna i spåren av den förhöjda inflationen. I takt med att inflationen mattats har investerare börjat tro att räntetoppen kan vara nådd, med förhoppning om räntesänkningar. Mycket talar dock för att en räntesänkning kan dröja. Då vi sannolikt inte sett de fulla effekterna av räntehöjningscykeln finns risk att marknadens oro flyttas till den ekonomiska utvecklingen, där data kan fortsätta att försvagas innan de vänder. Med det sagt finns det anledning att vara optimistisk till börsen – eftersom den tenderar att vända innan de makroekonomiska indikatorerna bottnat. 

Under de senaste åren har storbolagen generellt utvecklats bättre än de mindre, vilket inte är ovanligt i tider av osäkerhet. Sannolikt har de stigande räntorna bidragit till utvecklingen då mindre bolag överlag har högre skuldsättning. Många mindre bolag har fått se sina värderingsmultiplar krympa i spåren av de stigande räntorna, vilket tagit värderingen till attraktiva nivåer både i ett historiskt perspektiv men också relativt de större. Skulle räntemotvinden lätta framöver kan detta komma att verka i omvänd riktning och de senaste årens underperformance snabbt bytas mot en outperformance

Sammanfattningsvis tycker jag att man som aktieinvesterare kan vara fortsatt hoppfull till börsen. När den penningpolitiska åtstramningen lättar kommer det att ge stöd till konjunkturen, vilket är en bra grogrund för vinsttillväxt och positiv börsutveckling. 

– Martin Björsell, aktiemarknadsanalytiker, Private Banking


Caroline Törnquist
Caroline Törnquist, familjerättsjurist Private Banking. Foto: Karl Nordlund

Vad ska man tänka på inom familjejuridiken?

Familjejuridiken är alltid viktig, men alldeles särskilt viktig i sämre ekonomiska tider då marginalerna är mindre. Sambor har exempelvis ingen som helst arvsrätt – om man inte skriver testamente! Och en persons arv riskerar att delas om man inte i testamentet särskilt skriver in att det ska vara ”enskild egendom”. Och vem står egentligen som förmånstagare på pensions- och kapitalförsäkringar? Barn? Sambo? Före detta maka/make? Familjejuridiska handlingar är färskvara, livet är ju föränderligt. Dessutom är formaliakraven stränga, om handlingarna inte är korrekt skrivna så gäller de inte. Så mitt råd inför 2024 må vara jävigt, men det är: Ha koll, eller skaffa dig koll, gärna med hjälp av en jurist!

– Caroline Törnquist, familjerättsjurist Private Banking


Pernilla Frisk
Pernilla Frisk, affärsjurist i Private Banking. Foto: Mikael Sjöberg

Vad händer med 3:12-reglerna?

Vi ser med spänning fram emot 3:12-utredningen som presenteras i slutet av maj. Enligt direktiven ska man se över om reglerna kan förenklas och göra det lättare att attrahera och behålla kompetens med hjälp av kvalificerade personaloptioner. En annan föreslagen förändring per den 1 juli är en höjning av taket för rotavdraget till 75 000 kronor per person, i dag är det 50 000 kronor.

– Pernilla Frisk, affärsjurist Private Banking


Johan H Larsson
Johan Larsson, chefsstrateg, Nordea Investments. Foto: Mikael Sjöberg

Vilka globala marknader tror du kommer gå bäst?

Vi tror att tillväxtmarknader kommer gå bra, i alla fall pekar både tillväxt- och vinstutsikterna i den riktningen. Positivt för dem är att vi sannolikt nått en räntetopp och att merparten av dollarförstärkningen nu ligger bakom oss. Många av de viktigaste länderna i regionen har redan sett en positiv utveckling, och en fortsatt förbättring av halvledarsektorn kommer att gynna länder som Taiwan och Sydkorea. Under 2023 är det framför allt Kina som vägt på utvecklingen, men ledningen i Peking har vidtagit en rad åtgärder för att stärka tillväxtutsikterna och det kommer förhoppningsvis att synas under nästa år.

– Johan Larsson, chefsstrateg, Nordea Investments


Illustration: KAI

Publicerat 01.12.2023