Innovation

Rymdfrågan som förbryllar forskarna

Forskare har upptäckt jättelika galaxstrukturer i universum, så stora att de utmanar astronomins standardteori om universums födelse. Strukturerna är nämligen så stora att de inte kan ha bildats efter Big Bang. Tiden – och hela evigheten – är ur led…


Källor: BBC, Johns Hopkins University

Publicerat 30.03.2023