Nyheter & Erbjudanden

Private Banking vill gärna veta vad du tycker!

Har du nyligen haft ditt årliga strategimöte med din rådgivare i Private Banking? Då kommer snart ett frågeformulär i mejlboxen.

kvinna vid köksbord

En gång om året är det tänkt att alla kunder ska få några frågor om vad man tycker om relationen med Private Banking och sin rådgivare. Därför skickas det ut en enkel kundundersökning för att mäta temperaturen.

Har du varit kund ett tag har du säkert fått sådana undersökningar tidigare. Från och med i år är det dock ett nytt formulär och avsändaren är också ny.

Enkäten skickas ut av Netigate, en betrodd partner till Nordea, som tar hand om inhämtningen av data. Själva frågeformuläret består av fem frågor som du svarar på genom att sätta ”betyg” från 1 till 10.

Man vid köksbord

Det du får frågor om är:

  • Om du känner dig som en värdefull kund i Private Banking
  • Om rådgivarens råd är tydliga och lättförståeliga
  • Om Private Bankings aktivitetsnivå motsvarar dina förväntningar
  • Hur nöjd du är med samarbetet med din rådgivare
  • Hur sannolikt det är att du rekommenderar din rådgivare till familj, vänner och bekanta

Det finns även en öppen fråga om dina förväntningar på samarbetet för det kommande året.

Mejlet med frågeformuläret skickas ut några dagar efter mötet med din rådgivare. Du får ingen påminnelse, så har du möjlighet att svara direkt är det förstås bra. Det tar bara några minuter att fylla i formuläret.

För Private Banking och din rådgivare är dina svar mycket värdefulla. De används för att förbättra och utveckla rådgivningen och de tjänster du kan förvänta dig som kund.

Har du frågor om undersökningen får du gärna kontakta din rådgivare eller dennes chef. Du kan också läsa mer om bankens kundundersökningar på Nordeas hemsida.

Text: Ann Sofie Hammarin

Publicerat 24.03.2021