Ekonomi

Pension från utlandet

Har du jobbat utomlands? Då har du kanske även tjänat in en hel del pension i utlandet. Att föra över utlandspension till Sverige är inte helt enkelt men det finns bra hjälp att få! Johan Graselius och Ahmed Ben Moussa på Nordea Liv & Pension är specialister på utländska pensioner.

Illustration: Maja Norrby

Johan, vilka är det som kan ha en utlandspension? 

– Egentligen alla som har bott och arbetat utomlands under en kortare eller längre period.

Är det svårt att flytta hem pensionen till Sverige eller kan jag göra det själv?

– Om man har arbetat utomlands och valt att flytta hem igen, så vill de flesta se över möjligheten att ta med det pensionskapital som har tjänats in. Vi har sett en ökad efterfrågan på just det här området de senaste åren. Regelverket kring pensionskapital är omfattande och det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå till väga. Därför är vi numera ett team som jobbar med detta dagligen.

Vad kan Nordea hjälpa till med?

– Min kollega Ahmed och jag har byggt upp en specialistkompetens för att kunna erbjuda ett tryggt sätt  att hantera frågan. Vi finns här för kundens räkning och håller löpande kontakt med utländska pensionsbolag och ansvariga myndigheter i de berörda länderna under processens gång. Hittills har vi främst specialiserat oss på flytt av pensionskapital från Storbritannien och olika EU- myndigheter, men vi kan även hjälpa till med pensioner från andra länder eller områden.

”Vi finns här för kundens räkning och håller löpande kontakt med utländska pensionsbolag och ansvariga myndigheter i de berörda länderna under processens gång.”

Johan Graselius, Nordea Liv & Pension, specialist på utländska pensioner.

När jag bestämt mig för att flytta pensionen, var placeras den då?

– Vi kan erbjuda lösningar för olika behov. Det finns upplägg för de kunder där tryggheten värderas mest, för de som inte själva vill vara så aktiva med förvaltningen liksom för de som på egen hand eller med hjälp av banken vill vara mer aktiva i placeringen av sitt kapital. Vi ser också att fler och fler kunder intresserar sig för och efterfrågar ett mer hållbart placeringsalternativ, så självklart har vi även det att erbjuda. Vi samarbetar också med kundernas rådgivare i Private Banking, så att det blir de lösningar som passar bäst för var och en.

Så jag behöver inte ha ett pensionssparande i Nordea sedan tidigare?

– Nej, det behöver du inte. Vi hjälper alla, vare sig de är kunder med pensionskapital sedan tidigare eller om de blir helt nya kunder i banken. Vi ser dock att många av de nya kunder som vi har hjälpt med utlandspensionen även samlar övriga pensioner eller bankaffärer hos Nordea och Private Banking. Ett bra betyg på att kunderna är mycket nöjda med vad vi erbjuder!

Ahmed Ben Moussa, Nordea Liv & Pension, specialist på utländska pensioner.

Jag har jobbat utomlands i många år och tjänat in pension i flera olika länder. Vad säger du Ahmed, kan ni hjälpa mig trots att det verkar krångligt?

– Det är inte alls ovanligt att kunder som bott utomlands en längre tid också har intjänat pensionskapital från olika arbetsgivare eller olika länder. Det som ofta uppfattas som krångligt kan du som kund till stor del överlåta till oss. Vi fungerar som ett bollplank genom hela flyttprocessen.

Jag har en mängd dokument på engelska från min utländska bank. Måste jag låta översätta dem?

– Nej, nästan alla dokument och all kontakt med olika utländska pensionsbolag sker i dag på engelska. Många av de kunder som vi hjälper har dessutom inte svenska som första språk. Så länge handlingarna är på svenska eller engelska hjälper vi gärna till.

Vem ska jag kontakta för att få hjälp med pensionen?

– Hör av dig till din rådgivare i Private Banking, så sätter de dig i kontakt med oss som jobbar i teamet för utlandspensioner i Nordea. Välkommen!  

Publicerat 31.01.2020