Ekonomi

Optimism lönar sig

Bild: Shutterstock

Är glaset halvtomt eller halvfullt? Tja, frågan må vara sliten men svaret kan avgöra tjockleken på din plånbok. Amerikanska forskare har undersökt sambandet mellan sinnelag och pengar och redovisar resultatet i Harvard Business Review: Det är sju gånger mer sannolikt att optimister har en sund ekonomi än pessimister. Positiva människor har också mer på sparkontot än surpellar, och forskarna fann att för varje höjning av humöret på en skala från 1 till 100 ökade det finansiella välmåendet på motsvarande sätt. Optimisterna var också nästan dubbelt så benägna att se sina ekonomiska vanor som goda efter sin senaste monetära svacka.

Undersökningen ”Mind over money: how optimism connects with financial health” gjordes på 2 000 amerikaner av Frost Bank under 2018.

Publicerat 03.08.2020