Ekonomi

Ökade ekonomiska klyftor under pandemin

Tendensen är densamma över hela världen. Det senaste året har sparandet gått upp, fastighetspriserna höjts och försäljningen av statusprodukter ökat. Samtidigt har fattigdomen ökat bland världens allra fattigaste.

Publicerat 28.07.2021