Hållbarhet

Nya Zeeland inför välmåendebudget

Jacinda Ardern

Hur vet man att ett land är välmående? Den frågan besvaras ofta med en hänvisning till BNP. Ett mått som visar den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en given tidsperiod. Och visst finns det ett starkt positivt samband mellan BNP per capita och mått på levnadsstandard, men kritikerna menar att BNP är ett trubbigt verktyg för att ta reda på hur medborgarna faktiskt mår. Nya Zeeland, under statschef Jacinda Ardern, har därför beslutat att inkludera nya värden som till exempel livsnöjdhet, fysisk hälsa, utbildning och säkerhet när landets välstånd utvärderas. Det för att kunna ta fram en statlig budget som inte bara gynnar den ekonomiska tillväxten – utan även folkets hälsa. 2019 är det första året som Nya Zeeland presenterar en så kallad välmåendebudget, och där också effekten mäts av vilken inverkan politiska beslut får på människors liv. Något som man på sikt hoppas ska bidra till ett mer inkluderande och välmående samhälle, men också ett ökat förtroende för politiker, menar Jacinda Ardern.

Publicerat 25.05.2019