Innovation

Norsk startup löser världens bostadskris

Två flugor i en smäll. Så resonerar den norska startupen Othalo, stjärnarkitekten Julien De Smedt och FN:s bostadsprogram UN Habitat: En miljard människor bor i slum samtidigt som miljoner ton plast går upp i giftig rök – eller hamnar i naturen – varje år. Så varför inte bygga ändamålsenliga hus av plastskräpet?

Othalos och Julien de Smedts bostadshus byggs med en banbrytande metod, där såväl stommen som väggar görs av plast.

– Det finns i dag bara en teknologi i världen som kan lösa Afrikas bostadsbrist, och det är norska Othalo som har lösningen, säger Vincent Kitio på UN Habitat.

Arkitekten Julien De Smedt.

Till ett hus på 60 kvm behövs 8 ton återvunnen plast. 

En lösning som Othalos grundare Frank Cato Lahti har arbetat på sedan 2014, bland annat tillsammans med universitet i Tromsö.

Bara i landområdet söder om Sahara finns det ett behov på 160 miljoner bostäder och på grund av befolkningsökningen beräknas siffran stiga till 360 miljoner år 2050.

Husen, som med moduler kan uppgraderas till större byggnader som skolor och sjukhus, ska även bestå av lokala byggnadsmaterial och kommer förutom extremt kostnadseffektiva bostäder också att skapa tusentals arbetstillfällen.

Othalo

Frank Cato Lahti, som är byggnadsingenjör i grunden, har arbetat med teknologin sedan 2014. Själva företaget startades 2019. Då kom också den norska entreprenören Silje Vallestad in i styrelsen, känd bland annat från Bipper Communikations och Futuretalks. Husen i den första etappen har ritats av den internationellt kände arkitekten Julien De Smedt, som tidigare gjort såväl VM-husen i Köpenhamn som Holmenkollen i Oslo.

Samarbetet introducerades på World Habitat Day i oktober 2020 och under de kommande 18 månaderna ska Othalo, som har huvudkontoret i Bergen, börja tillverka byggnadsmodulerna. Så snart prototyperna godkänts är man redo att börja masstillverka dem och bygga upp husen på plats – förhoppningsvis redan 2022.

– Om man skulle återanvända allt plastskräp som finns i naturen i dag skulle det räcka till en miljard hus, säger Frank Cato Lahti.

Foto: Othalo

Publicerat 28.11.2020