Kultur

Norden är bäst på jämställdhet

Karriärsugen och kvinna? Då är du på rätt plats om du bor i Sverige, Finland, Island eller Norge. De fyra länderna ligger nämligen högst upp i tidskriften The Economists så kallade Glastak-index.

Indexet mäter var det är bäst att vara arbetande kvinna genom att titta på en rad parametrar som utbildning, föräldraledighet, andel kvinnor i styrelser och på chefspositioner, andel kvinnor i parlamentet samt lönegap i 29 OECD-länder.

Tuffast är det för kvinnor i Japan och Sydkorea, som ligger i botten av indexet. I dessa länder måste kvinnor fortfarande välja mellan familj och karriär, konstaterar The Economist.

Publicerat 30.03.2022