Hållbarhet

Nordea och Nasdaq mäter hållbarhetsavtryck

Anders Langworth, hållbarhetschef på Nordea. Foto: Karl Nordlund

I fjol inledde Nordea och Nasdaq ett samarbete för att ta fram statistik om hållbara fonder. Nu har resultatet lanserats och syftet är att det ska bli lättare för kunderna att se hur Nordea arbetar med hållbarhet och miljöfrågor – och att förstå vilken effekt ens investeringar har på miljön.

Anders Langworth, hållbarhetschef på Nordea, förklarar:

– Finansvärlden har stor makt över miljöfrågorna, och med sina pengar kan man långsiktigt påverka bolagens utsläpp och sätt att arbeta. Det är inte så lätt för kunderna att förstå den kopplingen och det är vårt ansvar att tydligt informera om den. Hittills har det har varit svårt att verkligen visa konkreta siffror.

Översikten, det så kallade Hållbarhetsavtrycket, finns tillgängligt för Nordeas hållbara blandfonder och strategiska hållbara fondportföljer. Private Bankings kunder kan ta del av avtrycket när de träffar sin rådgivare online eller på kontoret, och få en tydlig jämförelse mellan hållbart och mer traditionellt sparande. Även reella jämförelser som Thailandsflygningar och soppåsar ingår. Men hur mäter man egentligen hållbarhet i en fondportfölj?

– Siffrorna bygger på data i hållbarhetsrapporter från börsnoterade aktiebolag – alltså bolag som ingår i våra fonder – och mäts med en metod som Nasdaq utvecklat. Nasdaq sitter på enorma mängder data, säger Anders Langworth.Det som ingår i Hållbarhetsavtrycket är vattenförbrukning, koldioxidutsläpp, avfall och fossila reserver – några av de viktigaste faktorerna när det gäller klimatförändringarna, miljöfrågans mest akuta område. Investeringens miljöpåverkan beräknas genom att relatera investeringens storlek till bolagens totala miljöpåverkan. Om en person äger 1 procent av ett företag, äger denna person 1 procent av företagets utsläpp och avfall.

Under 2019 ökade kapitalet i de hållbara fonderna med 87 procent, och i slutet av året lanserades ett ännu bredare utbud av hållbara fonder.

– Det går ganska fort nu och vi ser tydligt hur intresset växer. Jag vet inte om andra banker kommer att följa efter, men det är kul att vi vågar vara först med denna tjänst, säger Anders Langworth.

Text: Mari Janson


Hållbarhetsavtrycket har upprättats av NASDAQ baserat på innehaven i Nordea Hållbart urval fondportfölj balanserad per 31/01/2020. Analysen inkluderar fondens aktieinvesteringar och innehaven jämförs mot Nasdaqs Developed-& Emerging Markets index. Statliga obligationer och företagsobligationer, samt externt förvaltade fonder ingår inte i översikten. Beräkningarna är baserade på en exempel investering på 1 miljon kronor, med 42% aktieexponering. *Baserat på växelkursen 1 Euro = 10.05 SEK. Enbart till för illustrativ beskrivning. Denna sida utgör inte investeringsrådgivning. 

Publicerat 25.05.2020