Kultur

Möteskarusell

Vi går från möte till möte – trots att de många gånger upplevs som både ineffektiva och improduktiva. Under pandemin har möteskarusellen bokstavligen exploderat. En genomsnittlig ledare sitter varje vecka 23 timmar i möten.

ett möte vid ett runt bord, ovanifrån
En undersökning visar att näringslivsledare tycker att hälften av alla möten är bortkastad tid. Illustration: Valero Doval

Älskade, hatade möten. I dag har vi fler än någonsin. Under pandemin trodde många att möteshysterin skulle lägga sig, men de digitala möjligheterna höjde i stället frekvensen och ”zoom fatigue” blev uttrycket på allas läppar. Nya undersökningar visar att en genomsnittlig ledare sitter 23 timmar i möten varje vecka – mer än dubbelt så många som 1960-talets chefer. Hur hinner de ens … jobba?

Så många som hälften av alla möten som hålls beräknas dessutom vara slöseri med tid. När Harvard Business Review nyligen intervjuade 182 seniora ledare i den amerikanska industrin hävdade 118 av dem att ständiga möten just hindrar dem från att utföra sina arbetsuppgifter. Nästan var fjärde tyckte att deras möten var ineffektiva och improduktiva. Inte ens hälften tyckte att möten funkade som teambuilding.

Dåliga möten kostar också rena pengar. Simone Kauffeld och Nale Nale Lehmann-Willenbrock, från Amsterdams respektive Braunschweigs universitet, har i en studie av 20 bolag – från bil- till läkemedelsindustrin – funnit ett direkt samband mellan en dysfunktionell möteskultur och sämre marknadsposition, bristande innovation och hög personalomsättning.

Varje år släpps det travar med böcker i möteskultur och lika många kurser hålls i allt från facilitering till in- och utcheckningar, men trots det verkar det svårt att få till en rationalisering av alla de möten vi sitter på.

Kan det vara så enkelt som att vi människor gillar att ses, dricka kaffe och komma överens om saker? Kanske, men om det är effektivisering vi är ute efter är de viktigaste frågorna i så fall: Måste detta möte hållas? Och måste alla dessa människor vara där?

Svaret på båda är: Förmodligen inte.

Och om vi nu ändå sitter tillsammans i ett möte, så gäller det ju att utnyttja själva anledningen till varför vi träffas: Att öppet kunna diskutera en fråga, och inte falla offer för grupptänkande. Eller som Alfred Sloan, legendarisk boss för General Motors, uttryckte det: ”Jag ser att vi är helt överens här. Därför föreslår jag att vi bordlägger frågan så vi får tid till att utveckla oenigheter.”

Och ett nytt möte bokades.

Publicerat 02.02.2022