Ekonomi

Möjligheter i orostider

Hur kommer ekonomin bli 2023? Vilka hot och möjligheter väntar? Vi tog ett samtal med Ninni Franceschi, chef för Nordea Private Banking, som påminner om vikten av att hålla sig till en strategi och berättar om nyheterna för dig som kund.

Ninni Franceschi
Nordea Private Bankings chef Ninni Franceschi hoppas att de räntehöjningar som centralbanker i Europa och USA genomfört har bitit så att räntehöjningarna kan avta.

Vad var du mest belåten med som Private Bankingchef 2022?

– Att våra kunder var fortsatt mycket nöjda, vilket är det i särklass viktigaste för oss över tid. Och kanske i synnerhet ett år som 2022, som ju var extraordinärt stökigt, då det verkligen handlat om att vara proaktiv och snabb på att hitta lösningar.  En fin fjäder i hatten var att vi för fjärde året i rad utnämndes till bästa bank inom Private Banking av Global Finance Magazine.

Blev du överraskad av de snabba räntehöjningarna?

– Redan före 2022 såg vi att inflationen kröp upp så högre räntor var inte överraskande, men situationen förändrades drastiskt efter Rysslands invasion av Ukraina. Marknaden prisade in räntehöjningarna tidigt under året och då Riksbanken agerande något sent ökade takten plötsligt. Det har bidragit till pressen på i synnerhet tillväxtaktier och fastighetsbolag – och ökade kostnader för svenska hushåll, industrin och samhället i stort.    

Största hotet mot ekonomin ur ett globalt perspektiv?

– Svår och bred fråga, men några av de viktigaste punkterna är att de ökade geopolitiska spänningar som vi onekligen ser – och har sett – inte bidrar till välstånd och ekonomisk tillväxt. Precis som en alltför hårdför räntepolitik riskerar de att driva såväl USA som Europa mot recession. Det är viktigt att vi ökar takten i omställningen till hållbarare energikällor efter att vi tagit oss ur den extraordinära situation som kriget i Ukraina medfört. Den i sig är en nyttig påminnelse om vikten att minska beroendet av icke-demokratiska stater i framtiden. Den läxan måste världen lära.

Ninni Franceschi
Tänk långsiktigt. I tider av oro bör man hålla fast vid långsiktiga placeringsstrategier, anser Nordea Private Bankings chef Ninni Franceschi. Foto: Karl Nordlund

Största hotet mot ekonomin ur ett nationellt perspektiv?

– För att besvara den frågan måste man ha i åtanke att Sverige i sig är en relativt liten ekonomi och att alla länder i dag är sammanlänkade med varandra. Med det sagt behöver vi en ränte- och energipolitik som skapar förutsättningar för företag och hushåll att ta sig igenom den svacka vi nu befinner oss i. Det blir en tuff omställning att klara högre räntor parallellt med högre kostnader på allt – en delikat balansgång för att inte konjunkturen ska vika totalt.

När det är oro i världen – hur ska man resonera som sparare?

– Om vi talar om breda portföljer och långsiktighet, vilket vi förespråkar, så bör man vara kvar i marknaden. Vi ser också att de flesta av våra kunder har hållit ut och hållit fast vid långsiktiga strategier under detta stökiga 2022. I ett kortare perspektiv kan naturligtvis enskilda år leverera sämre avkastning på grund yttre omständigheter, precis som vissa sektorer eller inriktningar periodvis kan gå bättre än andra (till exempel tillväxtbolag versus värdebolag). Olika delar av världen klarar sig också olika bra. Men över tid – och i synnerhet nu när inflationen ökat så kraftigt – är det värt att vara investerad i marknaden även om avkastningen under en kortare tidsperiod fallit. Visst, läget är svårbedömt, men just på grund av ränteläget tror jag inte att det är en bra idé att sitta på en stor summa pengar i likvida medel. Att köpa in sig stegvis är ofta det enklaste sättet om man är orolig för att komma in ”fel”.

Vad hoppas du på när det gäller marknaderna det närmaste året?

– Att räntehöjningarna bitit så att ekonomin står pall och att ränteökningarna därför avtar i såväl USA som Europa. Jag tror att inledningen på det nya året blir fortsatt stökig med stor konjunkturoro – men jag hoppas att vi får en effekt av de åtgärder som vidtagits och därmed mindre volatila börser och stabilare marknadsutveckling. Och att Kinas återöppnande efter pandemin kan bidra till tillväxt.

Något inom Private Banking du vill lyfta fram lite extra inför 2023?

– Vi fortsätter på inslagen väg – vi är måna om våra långsiktiga och nära relationer och goda samarbeten med våra kunder samt att hålla hög kompetens och servicenivå. Det är viktigast av allt.

– Sedan fortsätter vi satsningarna inom alternativa investeringar då vi ser att det finns utrymme i många kunders portföljer att förbättra den riskjusterade avkastningsmöjligheten genom att öka detta tillgångsslag. Vi fortsätter även vårt arbete med olika former av hållbarare investeringar. Sedan händer det mycket digitalt, utvecklingen går i en rasande fart. Stegvis förbättrar vi både internetbanken och mobilappen ytterligare för Private Bankings kunder.

– Slutligen vill jag passa på att slå ett slag för Nordea Open i Båstad. Som tennisfantast är det ett evenemang som ligger mig extra varmt om hjärtat. Fjolårets turnering blev en stor succé, inte bara på gruset. Det var fantastiskt att se alla välbesökta seminarier och webbinarier när Private Banking bjöd in till spännande samtal med kunder och experter. Planeringen för sommarens turnering är redan i full gång!

Text: Mårten Niléhn

Publicerat 05.01.2023