Ekonomi

Missupp­fattningar i familje­juridiken

Lagstiftningen har inte riktigt hängt med i de moderna familjebildningarna, något som kan få olyckliga följder vid stora livshändelser. Private Bankings jurister Caroline Törnquist och Jennifer Roos svarar på några vanliga – och viktiga – frågor.

Caroline Törnquist och Jennifer Roos
Caroline Törnquist och Jennifer Roos arbetar båda som familjerättsjurister på Nordea Private Banking.

I våra yrkesroller ser vi ofta att familjerättslagstiftningen inte hängt med i hur många familjer ser ut och lever idag. Vi möter dagligen sambor, bonusfamiljer och regnbågsfamiljer medan lagstiftningen fortfarande utgår från äktenskap och kärnfamiljer.

Vi upplever också att kunskapen om familjejuridiken och vad som händer i livet när sorgen är framme – till exempel en skilsmässa eller ett dödsfall – eller glädjen när man står inför stora livshändelser som bröllop, att bli sambo och att bilda familj, generellt sett är låg. Trots att familjejuridiken verkligen berör oss alla genom hela livet, upplevs den av många som snårig och svårtillgänglig.  

Att informera sig om vad som gäller familjejuridiskt, oavsett hur den egna familjekonstellationen ser ut, är ett behov vi alla delar. För har vi inte rätt information kan vi inte agera i tid och då finns det risk för både missförstånd och olyckliga framtida konsekvenser.

I den här artikeln tar vi upp ett axplock av vanliga missuppfattningar.

Jag har köpt en bostad där min nya kärlek ska flytta in med mig. Jag har betalat kontantinsatsen och kommer själv att stå på lånen – visst blir då lägenheten min?

Om lägenheten är köpt med avsikt att utgöra er gemensamma bostad anses den enligt huvudregeln vara samboegendom. Det innebär att den hälftendelas om ni separerar, dvs din nya kärlek har då rätt till hälften om hon/han så begär. För att undvika missförstånd och oklarheter i framtiden bör ni skriva ett samboavtal där ni avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Ett samboavtal registreras inte så vi rekommenderar att ni upprättar samboavtalet i två original och behåller varsitt, som ni förvarar på säker plats.

Vi är sambor, visst ärver vi varandras andel i permanentbostaden när en av oss går bort?

Nej, så är det inte. Sambor har enligt lag inte arvsrätt efter varandra utan det är legala arvingar som ärver, som egna barn, föräldrar och syskon. Vill du att din sambo ska ärva dig, helt eller delvis, måste du upprätta ett testamente där du tydligt anger detta.

Caroline Törnquist
Caroline Törnquist är familjerättsjurist i Private Banking sedan 2005 och har bistått många kunder i familjejuridiska ärenden. Hon är även flitigt förekommande i media som expert på familjerättsliga frågor.

Jag och min sambo har varsitt barn och vi har förstått att om vi gifter oss ärver vi varandra, stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Är barnen inte gemensamma ärver barnen sin förälder före efterlevande make. Arvet går alltså direkt till det så kallade särkullbarnet.

Innan arvskiftet görs en bodelning där den efterlevande maken på sin lott – tillsammans med sin egen egendom – tilldelas hälften av boets sammanlagda tillgångar ur det så kallade giftorättsgodset. (Att jämföras med sambor, där enbart gemensam bostad och bohag ingår i bodelningen.)

Resterande del är barnets arv, dvs arvslotten. Vill du att din efterlevande sambo ska ärva dig måste du med andra ord skriva ett testamente. Viktigt att komma ihåg är att man inte med bindande verkan kan testamentera bort särkullbarnets rätt till sin laglott. Laglotten är lika med hälften av arvslotten.

Jag har egendom som är villkorad som min enskilda egendom. Visst ärver väl mina barn den när jag går bort?

Svaret är att det beror på. Efterlämnar du make och gemensamma barn kommer din make enligt den legala arvsordningen att ärva före era barn. Är barnen inte gemensamma ärver barnen din enskilda egendom. Efterlämnar du make men inga barn ärver din make din enskilda egendom. Vill du säkerställa att barnen ärver din enskilda egendom – och det i sin tur blir dina barns enskilda egendom – skriv ett testamente.

Jennifer Roos
Jennifer Roos har nyligen börjat i Nordea Private Banking. Hon var tidigare advokat med egen advokatfirma, specialiserad på ekonomisk familjerätt.

Om min man går bort före mig och vi inte har något äktenskapsförord, betyder det att jag ärver hans skulder?

Nej, enligt svensk lag ärver man inte skulder. Som gift ska det i praktiken ske en bodelning när din make går bort, på samma sätt som om ert äktenskap skulle ha upphört på grund av skilsmässa. I bodelningen kommer din makes dödsbo ha rätt att från hans tillgångars värde göra avdrag för hans skulder. Därefter ska överskottet från giftorättsgodset delas lika. Det kan innebära att du till viss del är med och kompenserar dödsboet för din makes skulder. Du kan dock aldrig bli skyldig att överta skulderna.

Viktigt att vara medveten om är att om man har gemensamma lån, dvs är medlåntagare, kan man gentemot banken bli skyldig att betala hela lånet om det inte finns tillgångar som täcker den avlidnes del.

Jag hjälpte ett av mina tre barn ekonomiskt så hon kunde köpa sin bostad. Har det påverkan på hennes framtida arv efter mig?

Gåva till egna barn anses enligt huvudregeln utgöra förskott på arv. Vill man som förälder att gåvan inte ska utgöra förskott på arv ska man vid gåvotillfället upprättaett gåvobrev där detta uttryckligen framgår. Men även med ett sådant gåvobrev kan ett syskon anse sig förfördelat ekonomiskt genom gåvan, och begära att gåvans värde ska avräknas vid beräkningen av fördelningen av arvet.

För att minska risken för framtida tvister mellan syskonen väljer många föräldrar att vara noga med att ge likvärdiga gåvor till sina barn över tid eller skriva in i ett testamente hur övriga barn ska kompenseras.

Min hustru och jag skrev ett testamente när vi gifte oss och sedan dess har mycket hänt i våra liv. Bör vi skriva ett nytt? 

Det är viktigt att fortlöpande se över sina familjejuridiska dokument. Regelbundna genomgångar av den egna privatekonomin är naturligt för de flesta och ska självklart också innefatta familjejuridiken, så det korta svaret på frågan är Ja.

I takt med att livet förändras kan vi komma att se annorlunda på vad vi tyckte var självklart för bara några år sedan. Att sätta sig in i vad som gäller för sin egen familjesituation upplever vi är en akt av kärlek för våra nära och kära. Och det är bara vi själva som på förhand kan agera så att framtiden förhoppningsvis blir som vi önskar.

Har du familjerättsliga frågor, ta gärna kontakt med din rådgivare i Private Banking som hjälper dig att boka möte med en jurist.

Är du ännu inte kund? Då är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

Text: Caroline Törnquist och Jennifer Roos
Foto: Peter Cederling

Publicerat 27.04.2022