Innovation

Min kollega är en robot!

För några år sedan kraxade olyckskorparna högt: Artificiell intelligens, AI och robotar var på väg mot våra kontor, bolag skulle komma att halvera sina arbetsstyrkor med omfattande arbetslöshet som följd.

Men skräckscenarierna har inte besannats. Arbetslösheten är låg i stora delar av den utvecklade världen. Och på många håll har den pågående teknikomställningen snarare inneburit förbättringar.

Mattias Fras, chef för AI-strategier på Nordea.

– Vi överskattade det som skulle ske på kort sikt. Men jag tror också att vi underskattar det som sker på lång sikt, säger Mattias Fras, chef för AI-strategier på Nordea.

För i framtiden kommer vi att arbeta annorlunda när tjänster automatiseras ytterligare. I bankvärlden finns redan robotar som hjälper till med exempelvis sparande – och fler nyheter är på gång, utvecklingen går i en rasande hastighet.  Mattias Fras spår kortare arbetsveckor och påminner om att vi i dag jobbar mindre än den sexdagarsvecka som var norm i början av 1900-talet. Sannolikt kommer anställda också att få mer kreativa uppgifter.

– Det kan bli riktigt bra, mer mänskliga och roliga jobb. Om man ska vara ärlig så är det ju få som älskar att stämma av excel-ark, säger han.

Publicerat 04.08.2019