Ekonomi

Marknadssyn: Prövande tider

Mars såg en av de snabbaste korrektionerna i historien följt av ett tre-dagarsrally på nästan 20%, med en marknad som försökte väga dystra ekonomiska nyheter mot enorma stimulansprogram och attraktiva värderingar.

Den här balansgången kommer fortsätta att driva kraftiga svängningar på marknaden, vilket är varför vi rekommenderar en neutral allokering till aktier.

Djup recession, snabb återhämtning

Den globala ekonomin har stannat av efter att åtgärder för att förhindra virusets spridning tömt gatorna och satt mycket affärsaktivitet på paus. Med ett abrupt tvingat stopp i den ekonomiska aktiviteten kommer vi sannolikt att se historiskt svaga makrosiffror. De senaste arbetslöshetsansökningssiffrorna från USA är ett tydligt exempel. Världen lider av en självvald (men motiverad) recession som sannolikt kommer att vara djupare än finanskrisen. Men om vidtagna åtgärder har effekt, vilket utvecklingen i Kina indikerar att de bör, så bör också återhämtningen vara ganska snabb.

Utvecklade ekonomier följde Kina i att släppa rysliga konfidensindikatorer för bolagssektorn. Särskilt tjänstesektorn tog en smäll, med tomma restauranger och caféer, samt en turistnäring som helt bromsat in. Bördan att förhindra konkurser och ihålligt hög arbetslöshet ligger nu hos världens stater. De goda nyheterna på den fronten är att ett antal regeringar, mest nämnvärt USAs, har tagit ansvaret på högsta allvar, men mycket mer kommer att krävas om viruset hänger kvar längre än väntat.

Från ett marknadsperspektiv är det inte konstigt att prisutvecklingen varit rekordvolatil. Däremot kommer prisutvecklingen att vara lika snabb åt uppsidan så fort marknaden får nys på någon typ av normalisering, även om det förmodligen kommer ta ett tag att nå tidigare börstoppar.

Historiska centralbankslättnader

Centralbankerna har återigen visat sin kreativa ådra i ljuset av nya problem. Ledda av Fed tog centralbankerna inledningsvis sin tid innan de reagerade på det plötsliga stoppet i ekonomisk aktivitet och den snabbt stigande volatiliteten på de finansiella marknaderna. Däremot tog det inte lång tid för dem att gå från noll till hundra när det väl skedde.

Åtgärderna från finanskrisen, och mer, har redan annonserats. Detta tycks hitintills lättat på trycket något, särskilt för kreditmarknaden. Om det visar sig att åtgärderna inte räcker kommer vi med högsta sannolikhet få mer.

Johan H Larsson, chefsstrateg.

Vinsterna kommer att falla avsevärt

För bara en månad sen såg vinstutsikterna för detta år relativt bra ut, med viss osäkerhet rörande påverkan från Kinas utveckling. Men coronavirusets spridning i Europa och USA har vänt detta på sin ända. Även om analytikerna fortsatt räknar med en positiv vinstutveckling ser vi detta som en osannolik utveckling och räknar med att de kraftiga nedrevideringarna håller i sig. Från ett top-down-perspektiv, och givet att nuvarande makrokonsensus är någorlunda korrekt, bör man räkna med ett kraftigt vinsttapp och förluster inom vissa sektorer. Det råder däremot så mycket osäkerhet att förutsägelser gjorda idag lika gärna kan ha gått ur tiden nästa vecka.

Uppsidan är att marknaden redan lyckats prisa in mer än bara ett års vinstbortfall. Värderingen har gått från att vara åt det dyra hållet till att bli billig inom loppet av några veckor. Men den fortsatta marknadsvolatiliteten betyder också att detta förändras nästan dagligen. Att vinstrevideringarna har släpat efter innebär dessutom att vinstbaserade värderingsmått är nedtryckta i nuläget, och aktieriskpremien förhöjd.

Volatiliteten förblir fortsatt hög

Så länge marknaden måste balansera mellan ett extremt negativt nyhetsflöde och massiva finans- och penningpolitiska stimulanser kommer volatiliteten sannolikt förbli hög. För närvarande är volatiliteten så pass hög att det gått att göra en årsavkastning bara på rörelserna under en enskild dag. En underliggande tunn marknad skapar förutsättningar för stora rörelser i båda riktningarna och korrelationerna mellan och inom olika tillgångsslag indikerar att investerarna är snabba på att ta vinst. De extraordinära åtgärder vi fått se från centralbankshåll har på sistone stabiliserat marknaden något.

I en miljö som denna är det svårt att vara djärv utan att ta på sig onödig risk. Bättre då att behålla en neutral aktiepositionering, behålla sin långsiktiga strategi, och se till att rebalansera portföljen ofta för att fullt ut kunna ta del av dagar med kraftiga uppgångar, men utan att ta på sig risken för större förluster än vad som är nödvändigt.

/Johan H Larsson, chefsstrateg

Läs hela april månads Marknadssyn (pdf, 1 MB)

Publicerat 31.03.2020