Hållbarhet

”Marknaden kommer lösa klimatkrisen”

Thina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea Sustainable Finance i Oslo.

När coronapandemin bröt ut i våras försvann Greta Thunberg* från tidningarnas förstasidor och klimatdemonstrationerna som tidigare under vintern dragit igenom världens storstäder upphörde från en vecka till en annan. Snart väcktes farhågor om att miljö- och hållbarhetsfrågorna skulle hamna i skymundan, men i stället verkar coronakrisen ha blivit en larmande väckarklocka om en värld som måste förändras. Enligt amerikanska finansanalysföretaget Morningstar har ESG-investeringarna ökat med hela 72 procent under 2020, och även om trenden var tydlig redan vid årsskiftet så är det anmärkningsvärda siffror.

Sammantaget är nu mer än 1 biljon dollar investerade globalt i hållbara fonder, och det är Europa som leder utvecklingen. Av det nya kapitalet som kommit in under året så står Europa för 86 procent av dem, USA för 14,6 procent medan resten av världen backar fyra tiondelar.

– Jag tror att covid-19 har satt fokus på hur vi hanterar varor och tjänster. Till exempel så misstänker man ju att viruset har blivit överfört till oss människor via levande djur i Kina. Vi har förstått att vi måste skaffa oss bättre och djupare kunskaper om hur och var produkter tillverkas och sedan transporteras. I det perspektivet kan faktiskt covid-19 bidra till att öka förståelsen om vad som påverkar samhället, både positivt och negativt, säger Thina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea Sustainable Finance i Oslo.

Ny FN-rapport

De hållbara investeringarna är rekordstora, större delen av världens flygplansflotta står på marken och många industrier har i långa perioder varit nedstängda – men klimatkrisen pågår med oförändrad kraft.

I en nyligen släppt rapport från FN, United in Science 2020, konstateras att även om koldioxidutsläppen minskade en del i våras så har koncentrationen av växthusgaser i atmosfären aldrig har varit så stor som nu. De senaste fem åren är de varmaste uppmätta i historien.

– Det har varit ett oerhört svårt år för hela mänskligheten. Nu måste vi se till att återhämtningen från pandemin blir en verklig möjlighet att bygga en bättre framtid. Vi behöver vetenskap, solidaritet och lösningar, säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i en kommentar.

(Här kan du läsa rapporten i sin helhet.) 

 

 

Enligt en rapport från Blackrock, världens största förmögenhetsförvaltare, har fonder med ESG-fokus presterat bättre i ett globalt perspektiv än övrigt fondutbud under coronapandemin – vad är din analys?

– Förklaringen finns delvis i att oljemarknaden och oljeaktier har hamnat under stark press, vilket inte är så konstigt då allt fler väljer bort fossil energi, något som blivit extra tydligt under krisen: Olja används huvudsakligen till transporter (60 procent), och när stora delar av flygplansflottan står på marken och människor håller sig hemma så faller konsumtionen. I tillägg till detta så har flera stora finansiella aktörer börjat väga in klimatrisken vid investeringar och satt press på oljebolagen att de måste lägga om sin affärsmodell och stötta Parisavtalet. Samtidigt ser vi hur efterfrågan av förnybar energi ökar, plus att kostnaderna för att producera exempelvis sol- och vindenergi har fallit kraftigt de senaste tio åren. Nu är dessutom räntorna låga, vilket gynnar förnybara energiprojekt som är kapitalkrävande i starten.

Du har tidigare sagt att marknaden kommer lösa klimatkrisen – är det vad vi ser händer just nu?

– Ja, det är åtminstone ett steg på vägen. Intresset för företag som kan bidra och göra skillnad har ökat kraftigt under pandemin. Något som man också kan också se på den växande efterfrågan på sociala obligationer. Allt fler önskar att använda sitt kapital som ett medel eller verktyg för att påverka samhället i en bättre riktning.

Text: Mårten Niléhn Foto: Anki N. Grøthe

* Greta Thunberg har fortsatt att demonstrera varje fredag och den 25 september genomfördes även en global klimatdemonstration i 154 länder.

Publicerat 26.10.2020